Podatek od spadku i darowizn. Wyższe limity, wyższe podatki. Ministerstwo Finansów wprowadzi zmiany

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w podatkach od spadku i darowizn. Resort zaproponował wyższe limity oraz wyższe podatki.

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Projekt ten wprowadza zmiany w dotychczasowej skali podatkowej.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w podatkach od spadku i darowizn

Jak wynika z projektu rozporządzenia, Ministerstwo Finansów proponuje wyższe kwoty wolne dla poszczególnych grup:

 • Dla I grupy podatkowej - 10 434 zł (obecnie 9 637 zł);
 • Dla II grupy podatkowej - 7 878 zł (obecnie 7 276 zł);
 • Dla III grupy podatkowej - 5 308 zł (obecnie 4 902 zł).

Projekt proponuje również wyższe podatki od spadku i darowizn:

Dla I grupy podatkowej:

 • do 11 128 zł - podatek wyniesie 3 proc. (bez zmian);
 • od 11 128 zł do 22 256 zł - podatek ma wynieść 333 zł 90 gr i 5 proc. od nadwyżki ponad 11 128 zł;
 • powyżej 22 256 zł - podatek ma wynieść 890 zł 30 gr i 7 proc. od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Dla II grupy podatkowej:

 • do 11 128 zł - podatek wyniesie 7 proc. (bez zmian);
 • od 11 128 zł do 22 256 zł - podatek ma wynieść 779 zł i 9 proc. od nadwyżki ponad 11 128 zł;
 • powyżej 22 256 zł - podatek ma wynieść 1780 zł 60 gr i 12 proc. od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Dla III grupy podatkowej:

 • do 11 128 zł - podatek wyniesie 12 proc. (bez zmian);
 • od 11 128 zł do 22 256 zł - podatek ma wynieść 1335 zł 40 gr i 16 proc. od nadwyżki ponad 11 128 zł;
 • powyżej 22 256 zł - podatek ma wynieść 3115 zł 90 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 22 256 zł.

"Kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku (...) podwyższa się w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 proc., w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Wyjaśniono, że podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Skala podatkowa - ile wynosi podatek od spadku i darowizn? [KWOTY]

Jak obecnie wygląda skala podatkowa?

Dla I grupy podatkowej:

 • do 10 278 zł - podatek wynosi 3 proc.;
 • od 10 278 zł do 20 556 zł - podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł;
 • powyżej 20 556 zł - podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Dla II grupy podatkowej:

 • do 10 278 zł - podatek wynosi 7 proc.;
 • od 10 278 zł do 20 556 zł - podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł;
 • powyżej 20 556 zł - podatek wynosi 1644 zł 50 gr i 12 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Dla III grupy podatkowej:

 • do 10 278 zł - podatek wynosi 12 proc.;
 • od 10 278 zł do 20 556 zł - podatek wynosi 1233 zł 40 gr i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł;
 • powyżej 20 556 zł - podatek wynosi 2877 zł 90 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Podatek od spadku i darowizny - kiedy nie trzeba płacić?

W Polsce funkcjonują trzy tzw. grupy podatkowe. Każda z nich ma indywidualne kwoty wolne. W sytuacji, gdy kwoty te zostaną przekroczone, osoba obdarowana musi liczyć się z obowiązkiem odprowadzenia odpowiedniego podatku. Im bliższe jest pokrewieństwo z osobą, od której otrzymano darowiznę, tym wartość podatku może być większa.

I grupa podatkowa - zaliczają się do niej:

 • teść
 • zięć
 • synowa

II grupa podatkowa - zaliczają się do niej:

 • ciotki
 • wujowie

III grupa podatkowa - zaliczają się do niej:

 • najdalsi członkowie rodziny
 • osoby niespokrewnione

Istnieje również tzw. grupa "0", która jest zwolniona z opłacania podatku od darowizny. Zalicza się do niej:

 • małżonek;
 • rodzeństwo;
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki);
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie);
 • pasierb;
 • ojczym i macocha.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku tzw. grupy "0" zwolnienie z płacenia podatku przysługuje pod warunkiem zgłoszenia przekroczenia kwoty wolnej (wynosi 9 637 zł) do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić formularz SD-Z2. W przeciwnym wypadku fiskus, jeśli wykryje nieprawidłowość, będzie domagał się zapłacenia podatku, a nawet może naliczyć karę.

Kwoty wolne od podatku od spadku i darowizn obejmują sumę środków, które zostały przekazane tej samej osobie na przestrzeni 5 ostatnich lat.

Zobacz wideo Co zrobić z pieniędzmi z wakacji kredytowych? Szukamy najlepszych opcji
Więcej o: