Rząd chce uszczelnić dodatek węglowy. "DGP": Będzie zasada "jeden adres zamieszkania - jeden dodatek"

- Wypracowaliśmy rozwiązania, które mają uszczelnić system, czyli uniemożliwić osobom nieuprawnionym składanie wniosków o dodatek węglowy i wypłatę środków przez gminy - powiedział Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do propozycji, które rząd ma przedstawić w piątek, dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Jedną z nich ma być przyjęcie zasady "jeden adres zamieszkania - jeden dodatek".

Wnioski o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia do 30 listopada. To jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 złotych, z którego może skorzystać każdy, kto ogrzewa mieszkanie węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Warunkiem do uzyskania dodatku jest wpis lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do deklaracji CEEB. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę środków.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek węglowy - rząd chce zmian, aby oszuści nie mogli pobierać świadczenia

Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska powiedział w rozmowie z TVN24, że samorządy odnotowują w ostatnich tygodniach próby wyłudzenia dodatku węglowego oraz próby składania wniosków przez osoby, którym dodatek nie przysługuje. Podkreślił, że takich przypadków wyłudzenia świadczenia "jest mnóstwo".

- Po rozmowach w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego razem wypracowaliśmy rozwiązania, które mają uszczelnić ten system, czyli uniemożliwić osobom nieuprawnionym składanie wniosków i wypłatę środków przez gminy - zapowiedział Brzózka.

- Z drugiej strony, będziemy wskazywać gminom wachlarz rozwiązań, dokumentów, które umożliwią lepszą, bardziej szczegółową weryfikację tych osób, które będą składały wnioski o dodatek węglowy - dodał rzecznik prasowy MKiŚ. Wyjaśnił, że szczegóły dotyczące uszczelnienia tego systemu zostaną zaprezentowane w piątek.

Jakie zmiany szykuje rząd? Jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania,

Tymczasem "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do zmian, które rząd planuje wprowadzić w ustawie o dodatku węglowym. Najważniejszą z nich jest zasada "jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania". Jak czytamy, ma on ukrócić proceder wyłudzania kilku dodatków na jeden lokal.

"Propozycja przewiduje, że w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem" - wyjaśnia "DGP".

Dziennik podaje, że jeśli dojdzie do sytuacji, w której złożonych zostanie kilka wniosków w ramach jednego adresu, dodatek węglowy będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Co więcej, ma pojawić się również zastrzeżenie, że dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które załapią się na dodatki na inne paliwa niż węgiel - czyli pellet, drewno kawałkowe, gaz LPG czy olej opałowy.

W przypadku gdy urzędnik nabierze wątpliwości odnośnie danych zawartych we wniosku o dodatek węglowy, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Kolejne zmiany, które według dziennika rząd ma wprowadzić, to m.in. ukrócenie procederu aktualizacji wcześniej złożonych wniosków w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wydłużenie czasu na rozpatrzenie wniosku z 30 dni do 60 dni.

Dodatek węglowy. Jaka kara za podanie fałszywych danych we wniosku?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie dodatku węglowego. W komunikacie wyjaśniono przede wszystkim, że dane zawarte we wnioskach o dodatek węglowy są weryfikowane przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta. "Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń" - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jakie kary grożą za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o dodatek węglowy? Mówi o tym art. 233 § 6 Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Zobacz wideo Zabraknie węgla na zimę? Derski: Myślę, że tak
Więcej o: