Zwolnienie lekarskie. Czy pracodawca widzi kod choroby na L4? Jakie są kody choroby?

Pracownicy często zastanawiają się, czy pracodawca może zobaczyć przyczynę zwolnienia lekarskiego. Czy na L4 pojawia się specjalizacja lekarska? Jakie informacje są dostępne dla pracodawcy po wystawieniu zwolnienia lekarskiego? Wyjaśniamy.

Zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2018 r. wystawiane jest tylko w formie elektronicznej. Pracownik nie musi zanosić papierowego zwolnienia do działu kadr lub do pracodawcy. Informacja o czasie trwania L4 przesyłana jest od razu po wystawieniu zaświadczenia w profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz systemów ZUS.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zwolnienie lekarskie - co widzi pracodawca?

Zwolnienie lekarskie może być wstawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę, lekarza w szpitalu oraz lekarza stomatologa. Jakie informacje będą widoczne dla pracodawcy po tym, jak lekarz wypisze L4? Na elektronicznym zwolnieniu lekarskim (e-ZLA) znajduje się:

 • imię i nazwisko pacjenta;
 • numer PESEL lub numer dowodu osobistego/paszportu;
 • adres, pod którym pacjent będzie przebywać w czasie zwolnienia;
 • daty obejmujące zwolnienie;
 • kluczowe zalecenia lekarskie;
 • miejsce, w którym udzielono świadczenia oraz dane lekarza wystawiającego zwolnienie;
 • dane pracodawcy.

Na zwolnieniu widać więc, dane lekarz oraz jego specjalizację, a także to, w jakiej placówce pacjent został przyjęty. Na L4 nie pojawia się jednak kod choroby, czyli przyczyna, z powodu której dana osoba dostała zwolnienie od wykonywania pracy.

Zwolnienie lekarskie i kody chorób na L4 [LISTA]

Kody chorób w zwolnieniu lekarskim prezentują się następująco:

 • A - niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
 • B - niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
 • C - niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
 • D - niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
 • E - niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zasiłku chorobowego pkt 2.

Na pisemny wniosek ubezpieczonego lekarz nie umieszcza kodu "B" oraz "D".

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., pracodawca nie może wymagać od pracownika podania informacji na temat swojego stanu zdrowia. Wyjątkiem jest tylko ta sytuacja, gdy wiedza o stanie zdrowia jest istotna do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy.

Zobacz wideo Kaźmierczak: Przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem ludzi do pracy i presją płacową
Więcej o: