Lubelski Węgiel "Bogdanka" nie dostarczy surowca spółkom grupy Enea. Chodzi o nawet 1,44 mln ton

Lubelski Węgiel Bogdanka poinformował, że ma możliwości wykonania umów na dostawy węgla ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Enea. W "scenariuszu pesymistycznym", jak podano w komunikacie, do firm może nie trafić nawet 1,44 mln ton surowca.

W komunikacie, który publikuje m.in. "Parkiet", zarząd spółki Enea S.A. informuje o pismach od firmy Lubelski Węgiel "Bogdanka". Mowa w nich o "zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wykonanie umów ze spółkami wytwórczymi z Grupy Kapitałowej Enea na dostawy węgla kamiennego". Chodzi konkretnie o spółki Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec i Enea Ciepło. 

Zobacz wideo Czy atom uratuje polską energetykę?

Lubelski Węgiel "Bogdanka" może nie dostarczyć 1,44 mln ton węgla spółkom GK Enea

Jak czytamy, "w scenariuszu pesymistycznym" niemożliwe będzie dostarczenie wolumenu ok. 1,441 mln ton węgla do końca tego roku. W komunikacie podkreślono, że pisma  nie odnoszą się do estymacji dostaw roku 2023 i lat kolejnych.

W tej sytuacji, jak informuje zarząd, "wolumen węgla kamiennego wymagany do zakupu (...) od innych dostawców niż LWB, w celu utrzymania wymaganego systemowo poziomu zapasów paliwa oraz wywiązania się z zawartych kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2022 wynosi ok. 0,965 mln ton". 

Pierwsze pęknięcie na Mierzei Wiślanej Pierwsze pęknięcie przekopu Mierzei Wiślanej. Szparę odsłoniła woda

W komunikacie poinformowano, że w związku z powyższym trwa proces przeglądania otrzymywanych ofert oraz kontraktacji dostaw węgla od dostawców alternatywnych. Dalej wskazano, że z uwagi na "obecną sytuację geopolityczną zakupy paliwa węglowego skutkować będą koniecznością poniesienia dodatkowych, istotnych kosztów". "Szczegółowe analizy w zakresie oszacowania koniecznych do poniesienia dodatkowych kosztów oraz wysokości rezerw z tego tytułu pozostają w toku" - czytamy.

Problemy z wydobyciem i zmiana prezesa LWB

Jak przypomina PAP, w środę kopalnia Bogdanka obniżyła z 9,2 ton do 8,3 ton plan produkcyjny węgla handlowego w 2022 r. Władze spółki poinformowały, że w ścianie uruchomionej 31 sierpnia nastąpił nagły wzrost ciśnienia eksploatacyjnego. Spółka poinformowała, że z uwagi na skalę zjawiska prace są skomplikowane pod względem technicznym i organizacyjnym. W piątek z kolei poinformowano w komunikacie o odwołaniu prezesa zarządu Artura Wasila. Jego obowiązki przejął Artur Wasilewski. 

Wielka Gwiazda Afryki - RPA domaga się zwrotu największego znanego diamentu świata RPA wzywa Wielką Brytanię do zwrotu diamentu. Kamień zdobi insygnia

Więcej o: