Wyższy limit mrożenia cen prądu również dla emerytów. Ale muszą spełnić jeden warunek

Seniorzy to kolejna grupa, która może skorzystać z wyższego (3000 kWh rocznie, zamiast 2000 kWh) limitu mrożenia cen prądu w 2023 roku. Potrzebny jeden dokument, aby emeryci i renciści, którzy wychowują lub mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci, mogli w przyszłym roku obniżyć rachunki za energię elektryczną.
Zobacz wideo Płyta indukcyjna - największy pożeracz prądu w domu?

Sejm przyjął 29 września ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przepisy zakładają mrożenie cen prądu w przyszłym roku na poziomie z 2022 r. i mają zachęcać Polaków do oszczędzania energii.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Prąd, zdjęcie ilustracyjneDodatek elektryczny. komu przysługuje? Ile wynosi?Kiedy ruszy składanie wniosków?

Mrożenie cen prądu. Rząd proponuje trzy limity

Rząd proponuje wprowadzenie trzech limitów zużycia prądu, po przekroczeniu których gospodarstwa domowe będą rozliczane według cen i stawek opłat w 2023 r. To oznacza, że każda rodzina skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2000 kWh, a jedynie nadwyżka ponad ten limit będzie rozliczana według taryf z 2023 r. Limity wyglądają następująco:

 • do 2 tys. kWh rocznie - dla wszystkich gospodarstw domowych;
 • do 2,6 tys. kWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
 • do 3 tys. kWh rocznie - dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Emeryci i renciści mogą uzyskać wyższe limity. Ale nie wszyscy

Seniorzy również mogą skorzystać z wyższych limitów, o ile mają dużo potomstwa. W tym celu potrzebują Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzicom mającym na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka).

Warto jedna podkreślić, że od 2019 r. o Karty Dużej Rodziny mogą starać się nie tylko rodzice, którzy aktualnie wychowują gromadkę dzieci, ale także te osoby (np. emeryci czy renciści), których dzieci już wyprowadziły się z domu i są dorosłe. To jest właśnie możliwość dla części seniorów, by korzystać z najwyższego limitu zużycia energii.

Taka karta  przysługuje bowiem także im i właśnie oni, na jej podstawie, będą mogli obniżyć rachunki za energię elektryczną. Potwierdza to resort klimatu. - Karta Dużej Rodziny to wyraz wdzięczności państwa polskiego wobec rodziców, którzy wychowali trójkę i więcej dzieci. Założyliśmy, że skoro karta przysługuje dożywotnio, ten ukłon wobec rodziców powinien znaleźć odzwierciedlenie w kolejnych regulacjach - mówiła w Sejmie, w trakcie prac nad projektem ustawy, wiceministerka klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Karta Dużej Rodziny oferuje szereg innych korzyści, a w przypadku mrożenia cen energii elektrycznej może posłużyć do zwiększenia limitu zużycia prądu (z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie), który zagwarantuje niższe rachunki.

Aby skorzystać z wyższego limitu, trzeba złożyć oświadczenie do dostawcy energii elektrycznej, w którym należy podać numer Karty Dużej Rodziny i załączyć jej kopię. Można tego dokonać w wersji tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

Kopalnia węgla brunatnego i elektrownia BełchatówCeny prądu mogą spaść nawet o dwie trzecie. Sejm uchwalił ustawę ws. obliga giełdowego

Karta Dużej Rodziny - jak uzyskać?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin trzy plus zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze karty mogą liczyć na szereg zniżek dotyczących m.in. transportu, artykułów przemysłowych, edukacji, sportu, żywności, odzieży, mieszkania czy miejsc wypoczynku i rekreacji. Dostać można m.in.: 

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50 proc. ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75 proc. ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Można tego dokonać za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia. Dodatkowo:

 • rodzice - muszą złożyć oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, muszą również przedstawić dowód osobisty lub paszport - jeśli nie mają numeru PESEL;
 • dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) - akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport;
 • dzieci powyżej 18 lat - dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL) oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach;
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat - dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL);
 • dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • cudzoziemiec - dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, musi złożyć dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce oraz zezwolenie na pobyt w kraju.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie i wydawana jest bezpłatnie oraz dożywotnio.

Więcej o: