Rachunek za prąd lub gaz cię przerósł? URE radzi, co zrobić, by nie odcięto ci prądu

Rosnące ceny energii windują rachunki za gaz i prąd. Ich nieopłacenie grozi odcięciem dostępu do mediów. Problem najwyraźniej jest coraz częstszy, ponieważ Urząd Regulacji Energetyki opublikował poradnik w tej sprawie.

Kryzys energetyczny rozpoczął się przed rokiem. Wówczas wystrzeliły ceny gazu. Sytuację pogorszył atak Rosji na Ukrainę, w wyniku którego nałożono embargo na rosyjski węgiel. Unia chce też odejść od rosyjskich ropy i gazu, ale Władimir Putin był szybszy i przykręcił kurek z gazem

Kłopoty są na tyle poważne, że państwa Unii wdrażają już plany ograniczenia zużycia energii. Rozpoczynający się sezon grzewczy jeszcze pogłębi problemy wielu osób, które mogą nie być w stanie opłacić rachunków. 

Zobacz wideo Oszczędzając prąd, realnie oszczędzamy nasze pieniądze?

Rachunek za prąd i gaz jest za duży? URE jak radzi, jak uniknąć odłączenia prądu 

W 2021 roku powodem wszystkich z blisko 265 tysięcy przypadków wstrzymania dostaw gazu czy prądu, był brak terminowych płatności za pobraną energię elektryczną i gaz ziemny - informuje URE. Urząd przewiduje, że w tym roku problem będzie jeszcze większy. Co zrobić w takiej sytuacji? 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

URE radzi, by po pierwsze zgłosić się do swojego dostawcy prądu. - Najlepiej wspólnie z przedsiębiorstwem wypracować sposób wyjścia z trudnej sytuacji. Wiele przedsiębiorstw prowadzi specjalną politykę postępowania w takich okolicznościach. Przedsiębiorstwo może np. rozłożyć płatności na raty lub odroczyć termin zapłaty. Można też uzgodnić inne warunki - doradza szefowa łódzkiego oddziału URE Renata Mroczek. 

Drugim krokiem jest zgłoszenie reklamacji. Do czasu jej rozpatrzenia, nie wstrzymuje się dostarczania gazu lub energii. Na rozpatrzenie jest 14 dni, przekroczenie tego terminu oznacza, że reklamacja jest rozwiązana.

Jeśli to nie pomoże, należy wystąpić do koordynatora ds. negocjacji przy prezesie URE z wnioskiem o rozwiązanie sporu. W takiej sytuacji nie wstrzymuje się dostarczania paliw gazowych lub energii do czasu rozwiązania sporu przez koordynatora.

Gdy dostawy prądu zostały już wstrzymane, nie uwzględniono reklamacji, a dostawca prądu nie zgodził się na mediację koordynatora (co musi zrobić), można zgłosić się do prezesa URE. Ten może wtedy, na wniosek strony, wydać postanowienie, w którym określa warunki wznowienia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Do czasu wydania decyzji, dostawy prądu muszą zostać wznowione. 

Pełną treść poradnika URE znajdziecie pod TYM adresem. 

Więcej o: