500 plus dla seniora w 2023 roku z nowym progiem dochodowym. O świadczenie będzie trudniej

500 plus dla seniora będzie wypłacane również w 2023 roku, ale być może z nowym - wyższym - progiem dochodowym. Ma on wynieść 2157,80 zł miesięcznie. Świadczenie to można otrzymać po spełnieniu określonych warunków. Wyjaśniamy zasady programu.

Część emerytów może ubiegać się o dodatkowe świadczenie - 500 plus dla seniora. Otrzymają je osoby, które spełniają określone warunki - chodzi m.in. o stan zdrowia i miesięczne dochody. Potoczna nazwa wskazuje, że świadczenie przysługuje tylko osobom starszym, ale tak naprawdę mogą je otrzymać wszystkie osoby powyżej 18. roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i mogą potwierdzić to odpowiednim orzeczeniem. 

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

500 plus dla seniora - na czym polega?

Świadczenie 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, można otrzymać, jeśli: 

  • ukończyłeś 18 lat; 
  • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona: orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
  • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych. 

500 plus dla seniora - kto może otrzymać?

W przypadku seniorów (emerytów i rencistów), 500 plus można otrzymać, gdy jest się uprawnionym do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.

W przyszłym roku może to ulec zmianie. Jak czytamy na portalu infor.pl, próg dochodowy zostanie podwyższony do kwoty 2157,80 zł miesięcznie. Od 1 marca 2023 r. z urzędu zostanie zmieniona wysokość świadczenia uzupełniającego, przy zastosowaniu podwyższonych w ramach waloryzacji kwot. Wynika to z przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Dożywotnie 500 plus dla seniora. Jak złożyć wniosek? 

Pieniądze ze świadczenia 500 plus dla seniora wypłacane są co miesiąc i dożywotnio. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub drogą internetową - poprzez Profil Zaufany. Oprócz formularza konieczne jest załączenie dokumentów, które są dowodem na stan zdrowia przyszłego świadczeniobiorcy. Wnioskować nie trzeba osobiście. Może to zrobić w imieniu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji osoba bliska. 

Więcej o: