Wyprawka szkolna 300 plus. Wniosek można złożyć po terminie, ale tylko w jednym przypadku

Coraz mniej czasu na złożenie 300 plus. Świadczenie z programu "Dobry start" ma pomóc w skompletowaniu wyprawki dla dzieci uczęszczających do szkoły. Komu dokładnie przysługuje? Gdzie złożyć wniosek? Odpowiadamy.

O świadczenie "Dobry start", czyli 300 plus, można wnioskować raz w roku. Przysługuje ono na każde dziecko uczące się w szkole w wieku od siedmiu do 20 lat. W przypadku osób z niepełnosprawnościami - dodatek można pobierać do momentu ukończenia przez ucznia 24. roku życia. 

Zobacz wideo Brejza: Trzeba obronić 500 plus

300 plus. Do kiedy można składać wnioski?

Czasu na składanie wniosków o 300 plus jest coraz mniej. Osoby, które zdążyły zrobić to do końca sierpnia, mogły otrzymać pieniądze najpóźniej do 30 września. Ostatecznym terminem na wnioskowanie o świadczenie na wyprawkę szkolną jest 30 listopada. Pieniądze powinny trafić na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia dokumentów - wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Jest jednak pewien wyjątek w kwestii ostatecznego terminu. Wniosek o świadczenie można złożyć po 30 listopada tylko w przypadku dziecka z niepełnosprawnością powyżej 20. roku życia, o ile uzyska ono orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada - podaje portal prawo.pl. 

Przypomnijmy, rządowy program nie obejmuje dzieci, które realizują naukę w przedszkolu oraz tzw. zerówce. O pieniądze nie mogą wnioskować też studenci

300 plus. Kto może złożyć wniosek? 

Wniosek o świadczenie "Dobry start" złożyć mogą:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka - osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

"Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start, czyli w wysokości 150 zł" - czytamy na gov.pl.

W przypadku dzieci w pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą wniosek o 300 plus złożyć mogą:

  • rodzina zastępcza,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

300 plus. Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie? 

Wniosek o 300 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie: przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną i przez portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. We wniosku należy wskazać nr konta bankowego, na który zostaną przelane pieniądze - możliwa jest jedynie bezgotówkowa forma wypłaty. 

Więcej o: