Nowa edycja programu Opieka 75+. Jest akceptacja ministerstwa. Jakie są zasady?

Program Opieka 75+ na rok 2023 uzyskał akceptację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gminy do 60 tys. mieszkańców po raz kolejny będą mogły skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

W październiku program Opieka 75+ na rok 2023 został zaakceptowany przez ministrę rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i starszych.

Czym jest program Opieka 75+?

Program Opieka 75+ adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce - miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, liczących do 60 tys. mieszkańców. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gminy, które przystąpią do realizacji programu, uzyskają finansowe wsparcie do 60 proc. przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

- Celem programu Opieka75+ jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie - mówi ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zobacz wideo Paweł Kowal: Polityka społeczna musi mieć sens. Pieniądze na zdrowie i edukację

Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy centrum usług społecznych lub zlecają realizacje zadania organizacjom pozarządowym bądź kupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Program Opieka 75+ w 2023 roku. Na co gminy mogą przeznaczyć środki?

Środki finansowe z programu gminy mogą przeznaczyć na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  • dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Program Opieka 75+ funkcjonuje od 2018 roku

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program Opieka 75+ od 2018 roku, czytamy w komunikacie MRiPS. W pierwszym roku na realizację programu przeznaczono kwotę ponad 4,3 mln zł, a w programie uczestniczyły 394 gminy. Pomoc uzyskało ponad 2,8 tys. osób. W ubiegłym roku w programie uczestniczyło już 570 gmin, niosąc pomoc blisko 9,4 tys. seniorom. W ubiegłym roku budżet programu wynosił prawie 22,5 mln zł. W tym roku wzrósł do kwoty ponad 38 mln zł. Środki z programu przyznano 616 gminom, które realizują usługi opiekuńcze dla ponad 9,5 tys. osób.

Więcej o: