Dodatek węglowy i opóźnienia w wypłatach. Senator Brejza zawiadomił prokuraturę. Resort klimatu wyjaśnia

Dodatek węglowy jest wypłacany z opóźnieniem. Niektórzy mieszkańcy nie otrzymali dopłaty, choć od momentu złożenia wniosku czekają prawie trzy miesiące. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza skierował zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy: "Ewentualne problemy z terminowością wypłat dodatków do obywateli wynikać mogą z niezależnych przyczyn i indywidualnych uwarunkowań panujących w danej gminie".

Choć wnioski o dodatki węglowe można było składać już w sierpniu, gminy wypłacają pieniądze na zakup surowca ze sporym opóźnieniem. Przykładowo mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego (woj. świętokrzyskie), choć złożyła wniosek pod koniec sierpnia, wciąż nie otrzymała dopłaty - poinformowała Interia.

Węgiel Dodatek węglowy. Kończy się czas na złożenie wniosków

Dodatek węglowy. "Setki osób oczekuje, ludzie się zapożyczają, nie mają za co kupić opału"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że gminy wypłacają dodatek węglowy w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Jednak w związku z faktycznymi opóźnieniami, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza postanowił skierować zawiadomienie do prokuratury.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

"Skierowałem zawiadomienie do prokuratury ws. nieprzekazywania przez rząd w terminie dodatków węglowych. Rząd ma 2 miesiące na wypłatę ludziom należnych środków. W wielu gminach setki osób oczekuje ponad 2 miesiące, ludzie się zapożyczają, nie mają za co kupić opału" - przekazał senator. Dalej podkreślił: "Ustawa - prawo powszechnie obowiązujące. Skala nierealizowania przez rząd tego przepisu uderza w tysiące polskich rodzin".

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia: Dodatek węglowy "w najbliższym czasie"

Biuro prasowe resortu klimatu wyjaśniło w odpowiedzi na pytanie Interii, że "ewentualne problemy z terminowością wypłat dodatków do obywateli wynikać mogą z niezależnych przyczyn i indywidualnych uwarunkowań panujących w danej gminie". Jak czytamy, chodzi np. o liczbę pracowników zaangażowanych w wykonywanie tego zadania, "intensywność składania wniosków" przez obywateli oraz efektywność współpracy z urzędem wojewódzkim.

"Niezależnie od ewentualnych trudności, wnioskodawcy z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami otrzymają w najbliższym czasie wsparcie" - zapewniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Węgiel Limit zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Rząd zmienia zasady

Dodatek węglowy. To już ostatni dzień na złożenie wniosku

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dodatek ten to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.

Dodatek węglowy przysługuje po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy. Należy w nim wskazać źródło ogrzewania - informację należy podać zgodnie ze złożonym wcześniej wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gminy mogą bowiem sprawdzić dane zawarte we wniosku.

Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony. Termin na złożenie wniosku o dopłatę mija 30 listopada.

Zobacz wideo Zabraknie węgla na zimę? Derski: Myślę, że tak
Więcej o: