Powołania rezerwy. Wiemy, co będą robić rezerwiści powołani do wojska i ile zarobią

MON wznawia obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla rezerwistów. W sumie wezwanie może dostać 200 tys. żołnierzy rezerwy. Wojskowe Centra Rekrutacji mogą powołać na ćwiczenia każdego, kto na komisji dostał kategorię A, ale nigdy nie odbył zasadniczej służby wojskowej. Wyjaśniamy, co będą robić rezerwiści podczas powołania i jakie otrzymają wynagrodzenie.

Po przerwie spowodowanej pandemią Wojsko Polskie wznawia obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Wezwania do wojska może otrzymać nawet 200 tys. osób, które w ciągu 14 dni od otrzymania pisma powinny zgłosić się do przypisanych jednostek. 

Zobacz wideo Gen. Bieniek: Rosja ma potencjał ludnościowy, może zmobilizować ponad 300 tys. ludzi

Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule >>> 

Wojsko Polskie mobilizuje żołnierzy rezerwy

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji poinformowało, że w 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Podkreśla, że liczba "do 200 tysięcy" powoływanych na ćwiczenia, o której pisze się w mediach, nie zmieniła się w porównaniu z 2022 rokiem i nie musi być ona w pełni zrealizowana. 

Od kwietnia 2022 r. są dwie rezerwy: pasywna i aktywna. Według ustawy o obronie ojczyzny, na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe mogą zostać wezwane osoby przydzielone do tej pierwszej grupy. "Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojska Polskiego, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego" - wyjaśnia CWCR.  

Powołania do wojska. Na czym polegają ćwiczenia rezerwy?

Wezwanie do WCR nie jest jeszcze jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana taka decyzja. A jak takie ćwiczenia będą przebiegały? 

To dowódca określa szczegółowy sposób odbywania ćwiczeń przez rezerwistę. Decyduje, na czym będzie polegała służba żołnierza i jakie będzie miał zadania. W trakcie takich ćwiczeń zazwyczaj dopasowuje się mundur oraz broń, zapoznaje z prawami i obowiązkami żołnierza, ale ćwiczenia wojskowe mogą być prowadzone także w garnizonie i na poligonie, gdzie rezerwiści będą doszkalali swoje umiejętności wojskowe. 

Ćwiczenia mogą polegać na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego.

Ćwiczenia wojskowe mogą być:  

  • jednodniowe,
  • krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni,
  • długotrwałe  - trwające nieprzerwanie do 90 dni,  
  • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.  

Więcej informacji z kraju przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Powołania do wojska. Jakie wynagrodzenie za ćwiczenia?

W przypadku trwających wiele dni, a nawet miesięcy ćwiczeń, pracodawca musi udzielić rezerwistom bezpłatnego urlopu. Z tego powodu za każdy dzień ćwiczeń wojskowych rezerwistom przysługuje uposażenie. Wynosi ono od 2,85 do 13,40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza. Obecnie jest to 4560 zł. Business Insider wyliczył, że dla szeregowego będzie to dokładnie 129,96 zł dziennie oraz 3 898,8 zł miesięcznie.

Jeżeli jednak ta stawka dzienna jest mniejsza od dziennego wynagrodzenia za pracę, to rezerwista może ubiegać się o świadczenie rekompensujące. Wyniesie ono 1/21 miesięcznego wynagrodzenia pomnożonego o ilość dni ćwiczeń. 

Więcej o: