Nowy PIT-2 na 2023 rok jest dostępny. Co się zmieni? Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Nowe druki PIT-2, PIT-2A i PIT-3 są dostępne na rządowej stronie e-deklaracji. Ministerstwo Finansów opublikowało również projekt objaśnień do nowych formularzy PIT-2. Uwagi można zgłaszać do 15 grudnia.

Od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywały nowe formularze PIT-2. To oświadczenie pracownika, dzięki któremu można obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak PIT-2 w wersji 9 różni się od formularzu PIT-2 z poprzednich lat.

Zobacz wideo Na co uważać, wypełniając PIT-2 od 1 stycznia 2023 r.? Ekspertka wyjaśnia

PIT 2023. Podatnicy będą mogli upoważnić nawet trzech płatników do pomniejszania zaliczek

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień liczący 27 stron. Resort wyjaśnia w nim, że formularz PIT-2 będzie miał zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2023 roku, lecz jak podkreślono, nie jest on obowiązkowy - podatnik może składać oświadczenia lub wnioski w sposób przyjęty u danego płatnika. Jeśli jednak podatnik złoży oświadczenie lub wniosek według tych wzorów, to płatnik nie może odmówić ich przyjęcia.

Resort finansów wyjaśnia, że podatnicy PIT od 2023 r. będą mogli upoważnić nawet trzech płatników do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek (łącznie nie więcej niż 300 zł). Jednak dzieląc tę kwotę na dwóch lub trzech płatników, będą oni odejmować od pobieranych zaliczek mniejszą kwotę. Jeśli podatnik wskaże dwóch płatników, podatnik może każdego z nich upoważnić do stosowania pomniejszenia w wysokości 150 zł, a jeśli wskaże trzech - po 100 zł co miesiąc.

Resort finansów podaje, że podatnicy PIT mogą składać następujące oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczki/zaliczek obliczanych przez płatników:

 • oświadczenie o stosowaniu/niestosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
 • oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów,
 • wniosek o stosowanie/niestosowanie 12 ulgi dla młodych,
 • wniosek o stosowanie/niestosowanie 14 kosztów uzyskania przychodów,
 • wniosek o stosowanie wyższej stawki podatku,
 • wniosek o niepobieranie zaliczek.

Wymienione wyżej oświadczenia i wnioski podatnik składa płatnikowi na piśmie lub w dowolny sposób przyjęty przez płatnika, np. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w danej firmie. Oświadczenia i wnioski (z wyjątkiem wniosku o stosowanie wyższej stawki podatku) podatnik może złożyć, korzystając ze wzorów PIT-2, PIT-2A, PIT-3 udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

Więcej o finansach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ministerstwo Finansów wyjaśnia zmiany w PIT

Ministerstwo Finansów wyjaśnia w projekcie objaśnień, że oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego, z tym że zgodnie z generalną zasadą płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Więcej czasu na realizację oświadczenia lub wniosku złożonego przez podatnika ma organ rentowy, który uwzględnia oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzyma. "Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia, lub wniosku" - czytamy.

Resort podkreśla również, że złożone oświadczenia i wnioski:

 1. dotyczą również kolejnych lat podatkowych,
 2. wygasają po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania świadczeń na rzecz podatnika, co oznacza, że w przypadku, gdy w momencie realizacji świadczenia nie istnieje stosunek prawny łączący podatnika z płatnikiem w odniesieniu do danego rodzaju (źródła) przychodów, płatnik pomija oświadczenia i wnioski uprzednio złożone przez podatnika dla tych przychodów. Jest to generalna zasada, od której przepisy ustawy PIT przewidują wyjątki. Mianowicie, po ustaniu stosunku prawnego płatnik nadal uwzględnia oświadczenia i wnioski podatnika dotyczące:
 • niestosowania ulgi dla młodych,
 • niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników lub kosztów uzyskania przychodów według normy 50 proc.

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczek przez płatnika. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczek złożone płatnikowi przed 1 stycznia 2023 r. zachowują moc, jeśli nie uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczek.

Więcej o: