Skarb Państwa przejął 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie

Skarb Państwa przejął 100 procent akcji spółki Tauron Wydobycie, w skład której wchodzą kopalnie i zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze - informuje firma Tauron Polska Energia SA w komunikacie.

"Proces wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy TAURON to jeden z najważniejszych procesów transformacji energetycznej grupy w ostatnich latach. Wydzielenie kopalń ze struktur Grupy było uzasadnione zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych" - wyjaśniał w oświadczeniu Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy Tauron.

Zobacz wideo Jak może wyglądać polska energetyka w przyszłości?
W drugiej połowie października Tauron zawarł ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Tauron Wydobycie, a do połowy grudnia spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające umowy dotyczące niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzenia zadłużenia Tauron Wydobycie wobec Tauron Polska Energia

- napisano w komunikacie.

Jednocześnie trwają prace związane z wydzieleniem aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

TauronTauron sprzedaje kopalnie za "złotówkę". Jest umowa ze Skarbem Państwa

Realizowana od czerwca 2022 roku Strategia Grupy Tauron zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. Priorytetem Strategii Grupy Tauron jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii

- napisano w oświadczeniu.

Więcej o: