Skarb Państwa przejął 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie

Skarb Państwa przejął 100 procent akcji spółki Tauron Wydobycie, w skład której wchodzą kopalnie i zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze - informuje firma Tauron Polska Energia SA w komunikacie.

"Proces wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy TAURON to jeden z najważniejszych procesów transformacji energetycznej grupy w ostatnich latach. Wydzielenie kopalń ze struktur Grupy było uzasadnione zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych" - wyjaśniał w oświadczeniu Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy Tauron.

Zobacz wideo Jak może wyglądać polska energetyka w przyszłości?
W drugiej połowie października Tauron zawarł ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Tauron Wydobycie, a do połowy grudnia spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające umowy dotyczące niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzenia zadłużenia Tauron Wydobycie wobec Tauron Polska Energia

- napisano w komunikacie.

Jednocześnie trwają prace związane z wydzieleniem aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Realizowana od czerwca 2022 roku Strategia Grupy Tauron zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. Priorytetem Strategii Grupy Tauron jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii

- napisano w oświadczeniu.

Więcej o: