Seniorzy mogą zyskać nawet 1300 zł miesięcznie. Kto może ubiegać się o świadczenie?

Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus. Przysługuje ono tym, którzy zrezygnowali z zatrudnienia, aby wychować dzieci. Po waloryzacji świadczeń seniorzy mogą zyskać nawet 1300 zł miesięcznie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pieniądze? Odpowiadamy.

Mama 4 plus to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przeznaczone dla osób, które zrezygnowały z pracy zarobkowej lub w ogóle nie były w stanie jej podjąć, ponieważ wychowywały co najmniej czworo dzieci. Z tego względu nie mają prawa do świadczeń na minimalnym poziomie i w wielu przypadkach żyją na granicy ubóstwa. Wyjaśniamy, w jaki sposób osoby, którym przysługuje świadczenie, mogą ubiegać się o wypłatę pieniędzy.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Świadczenie Mama 4 plus. Seniorzy mogą zyskać nawet 1300 zł miesięcznie

Aby otrzymać pieniądze oferowane w ramach programu Mama 4 plus, należy spełnić kilka warunków. Najważniejszy z nich to brak dochodu, który zapewniałby niezbędne środki utrzymania. O świadczenie może starać się:

  • matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci,
  • ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Ponadto świadczeniobiorca musi mieć polskie obywatelstwo, miejsce zamieszkania oraz tzw. ośrodek interesów życiowych na terenie naszego kraju. Osoba ta może starać się o wypłatę pieniędzy, jeżeli nie ma przyznanej emerytury. Może mieć jednak przyznane inne świadczenie, ale musi być ono niższe niż najniższa emerytura.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiada wyżej wspomnianej najniższej emeryturze. Do końca lutego 2023 roku wynosi 1338,44 zł brutto. Zmianie ulegnie w marcu po zaplanowanej przez rząd waloryzacji

Świadczenie Mama 4 plus. Co trzeba zrobić aby uzyskać pieniądze?

Jak informuje na stronie gov.pl Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, świadczenie uzupełniające Mama 4 plus jest świadczeniem w całości finansowanym z budżetu państwa. Aby je otrzymać, należy zgłosić o nie odpowiedni wniosek, którego druk dostępny jest w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na oficjalnej stronie www.zus.pl. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

  • dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli osoba starająca się o świadczenie go nie posiada, może podać i numer dowodu osobistego albo paszportu),
  • adres wnioskodawcy (może być także adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
  • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres),
  • informację o tym, w jaki sposób ma być otrzymywane świadczenie (niezbędne są dane, aby ZUS mógł zrealizować wypłatę, np. nazwa banku i numer konta bankowego),
  • podpis wnioskodawcy.

Istotne jest, że jeżeli o świadczenie ubiega się ojciec, w swoim oświadczeniu musi wskazać datę zgonu matki dzieci, datę porzucenia przez nią dzieci lub zaprzestania ich wychowywania przez długi okres. Wszystkie te wydarzenia muszą zostać potwierdzone stosownymi dokumentami.

Więcej informacji o świadczeniu uzupełniającym Mama 4 plus można znaleźć na stronie ZUS.

Więcej o: