Wielkie podwyżki cen ciepła. Sejm zdecydował

Ceny ciepła będą mogły wzrosnąć maksymalnie do 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 roku. Sejm przyjął ustawę ograniczającą wzrost cen za dostawy ciepła.

Sejm uchwalił w czwartek pilną rządową ustawę, zmniejszającą opłaty za ciepło. Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw opowiedzieli się niemal wszyscy posłowie - 441, ośmiu wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Podwyżki cen ciepła. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie

Przepisy przewidują dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, takich jak szkoły i szpitale, przez zmniejszenie opłat za dostawy ciepła.

Ustawa zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto za dostawy ciepła większy niż 40 procent w stosunku do cen obowiązujących 30 września ubiegłego roku, to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie. Ma to służyć temu, aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

Ministerka klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła w zeszłym tygodniu, że projekt ustawy będzie uzupełnieniem wcześniejszych rozwiązań, które mają złagodzić podwyżki cen ciepła. Jak mówiła w TVP Info, okazało się, że są przypadki, gdzie podwyżki procentowo mogą wynieść więcej niż zakładane pierwotnie 40 proc. ze względu na to, iż w niektórych miejscach od lat ceny ciepła nie były zmieniane.

Anna Moskwa tłumaczyła, że nowa ustawa blokuje podwyżki właśnie na poziomie 40 procent, niezależnie od innych czynników. - W wielu miejscach to były kontrakty z roku 2017, 2018, 2019, gdy ten gaz był bardzo tani, ale część kontraktów była waloryzowana w poprzednim roku - w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, gdy te ceny gazu były naprawdę wysokie. Stąd wyższe stawki, oczywiście nadal rynkowe i takie same, jak płaci większość Polaków - mówiła.

Szefowa resortu klimatu dodała: - Jeżeli były wyższe o trzy, cztery, pięć razy na samym surowcu, a potem nasz instrument z tej ceny zablokował 100, 150 zł. Ale są miejsca, gdzie to jest 70 proc., nawet dwukrotność podwyżki i to zablokuje nowa ustawa - 40 proc., z rekompensatą wstecz - tłumaczyła Anna Moskwa.

Rząd przeznaczy na dopłaty do ciepła 14,5 mld złotych

Projektowana regulacja przewiduje, że maksymalna cena dostawy ciepła zostanie wprowadzona do stosowania w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz dla podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie sprzedaży ciepła, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania, przez wyrównanie w celu ograniczenia wzrostu opłat za ciepło na określonym poziomie.

"Dzięki zaprojektowanemu mechanizmowi wsparcia, jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę ciepła, większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby odbiorca będący podmiotem uprawnionym nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. 30 września 2022 r. jest to dzień przed wprowadzeniem mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą" - czytamy w projekcie ustawy.

Rząd uznał ten projekt za pilny "ze względu na konieczność niezwłocznego skorzystania ze wsparcia przez gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej, polegającego na zmniejszeniu opłat za ciepło wynikających ze wzrostu cen paliw". Podkreślono, że w wyniku analizy dotychczasowego funkcjonowania systemu rekompensat dla wytwórców ciepła, uwzględniając rozszerzenie systemu wsparcia oraz wydłużenie czasu jego funkcjonowania, zwiększono budżet przeznaczony na dopłaty do ciepła systemowego do łącznej kwoty 14,5 mld zł.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 141
Więcej o: