Kodeks pracy. Urlop od siły wyżej i dłuższy urlop rodzicielski. Doradca podatkowy tłumaczy, kto zyska

Robert Kędzierski
Kodeks pracy został w środę zmieniony przez nowelizację, która wprowadza w życie unijną dyrektywę work-life balance. Urlop od siły wyższej oraz wydłużony urlop rodzicielski to niejedyne zmiany. Kto na nich skorzysta? Wyjaśnia to w rozmowie ze mną Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Zmiany w kodeksie pracy. Sejm znowelizował jedną z najważniejszych ustaw w środę, wprowadzając tym samym w życie ważne regulacje przyjęte przez Unię Europejską. Co dokładnie się zmienia? Kto szczególnie zyska na zmianach? Specjalnie dla czytelników Gazeta.pl wyjaśnia to Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt. 

Kodeks pracy po nowemu. Urlop rodzicielski, urlop od siły wyższej, urlop opiekuńczy

Kodeks pracy zmieni się dość znacząco. To wprowadzenie w życie dwóch unijnych dyrektyw tzw. work-life-balance. Zmiany dotyczą m.in. urlopu rodzicielskiego, prawa do dodatkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego i dwóch dni wolnych z powodu działania siły wyższej. Zmiana również obejmuje regulacje w zakresie warunków zawierania umów na okres próbny.

Urlop rodzicielski. Wzrośnie jego wartość 

Nowelizacja kodeksu pracy wydłuża okres urlopu rodzicielskiego do:

  • 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 43 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. 

Jednak w tym wymiarze każdy z rodziców otrzymuje prawo do wyłącznego wykorzystania 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że jeden z rodziców skorzysta z urlopu rodzicielskiego w wymiarze nie dłuższym niż 32 lub 34 tygodnie. A pozostałe 9 tygodni wykorzystać będzie mógł drugi rodzic. Zgodnie z przepisami rodzice będą mogli korzystać z urlopu rodzicielskiego razem. 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni nie uległa zmianie i dalej będzie wynosić 100 proc. Zmianie jednak uległa wysokość urlopu rodzicielskiego, która wynosić będzie 70 proc.

Nowe przepisy dają jednak prawo kobiecie o zawnioskowanie o stałą wysokość zasiłku za okres zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wówczas zasiłek wyniesie przez cały okres 81,5 proc. Ojciec dziecka takiego prawa nie ma - za okres 9-tygodniowgo urlopu rodzicielskiego otrzyma 70 proc. podstawy wymiaru.

Jednocześnie znowelizowane przepisy skracają okres, w którym skorzystać można z urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka

Urlop opiekuńczy. Dodatkowe pięć dni wolnego, ale bez wynagrodzenia

Zmian jest więcej. Nowe przepisy pozwolą pracownikowi na dodatkowy urlop opiekuńczy w wymiarze do pięciu dni w roku kalendarzowym. Jednak za dodatkowy urlop pracownik nie otrzyma wynagrodzenia. O taki urlop pracownik będzie mógł wnioskować jednorazowo lub w częściach.

Urlop opiekuńczy będzie można wykorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym, lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Urlop od siły wyższej. Nieoczekiwane wydarzenia mniej kosztowne

Kodeks pracy po zmianach umożliwi skorzystanie ze zwolnienia od pracy w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Ale tylko jeżeli "jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika".

Długość urlopu ustanowiono na 2 dni albo 16 godzin. Za ten okres pracownikowi będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Co, jak i kiedy rozliczyć, na co uważać, jakie zmiany w prawie podatkowym weszły w życie, a jakie są szykowane? Więcej na te tematy czytaj pod linkiem: next.gazeta.pl/podatki

Zmiany w kodeksie pracy. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

Pracodawcy będą mieli obowiązek informowania pracownika o wynagrodzeniu, w tym początkowym wynagrodzeniu podstawowym, oraz wszystkich innych elementach składowych wskazanych oddzielnie. Będą też zmuszeni do informowania o częstotliwości i sposobie wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony.

Pracownik będzie musiał również otrzymać informacje o szkoleniach oraz długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi. 

Umowy na okres próbny po nowemu

Zgodnie ze zaktualizowanymi przepisami umowy o pracę na okres próbny będą zawierane na:

  • 1 miesiąc - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 
  • 2 miesiące - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy. 

Pracownik, po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy, będzie mógł wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy - na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pracodawca będzie musiał odpowiedzieć pisemnie na wniosek w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Wystąpienie z takim wnioskiem nie będzie mogło być podstawą do wypowiedzenia umowy. 

Zmiany w kodeksie pracy. Dodatkowe przerwy

Zmiany przewidują również dwie dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy. Pracownik będzie miał prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy, oraz trzeciej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin.

Autorem porad jest Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Więcej o: