Poczta Polska ujawnia wzór legitymacji. Kto ją okaże, może sprawdzić, czy płacisz abonament RTV

Czy Poczta Polska ma prawo skontrolować, czy mamy w domu telewizor? Jak wygląda legitymacja osoby uprawnionej do kontroli? Czy to, że nie oglądamy telewizji, uprawnia nas do niepłacenia abonamentu RTV? Skąd Poczta wie, kogo kontrolować? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znalazła się w specjalnym poradniku przygotowanym przez Pocztę Polską.

Poczta Polska postanowiła obalić mity i przedstawić fakty dotyczące tematu, który dla wielu Polaków jest istotny. Chodzi o abonament RTV.

"Na temat kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych narosło wiele mitów i przeinaczeń" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Z jakimi mitami rozprawiają się pocztowcy? 

Zobacz wideo Joanna Flisowska gościnią Zielonego Poranka Gazeta.pl (10.03)

Czy listonosz może dokonywać kontroli rejestracji odbiornika RTV? 

Jak podkreśla Poczta Polska - to mit. Żaden listonosz nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników. Dokonują tego wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

Czy to prawda, że Poczta Polska zatrudnia setki kontrolerów?

To również jest mitem, bo zadania na terenie całego kraju realizuje "nie więcej niż kilkudziesięciu"

Czy kontrolerzy Poczty Polskiej kontrolują głównie domy?

Poczta podkreśla, że obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV. "Poczta Polska skupia się jednak głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli" - czytamy w komunikacie

Czy Poczta Polska ściga za niepłacenie abonamentu na potęgę?

Poczta zapewnia, że liczba tytułów wykonawczych na przestrzeni ostatnich lata plasuje się na podobnym poziomie, a wręcz odnotowuje się delikatny spadek rok do roku. To, że liczba spraw rośnie lawinowo jest więc, zdaniem pocztowców, mitem. 

Poczta ujawnia legitymację kontrolerów. To oni mogą sprawdzić, czy płacisz abonament

W swoim materiale Poczta Polska odpowiada też na inne pytania. Jedno z najważniejszy dotyczy tego, czy pracownicy Poczty mają podstawę prawną, by dokonać kontroli odbiornika. 

Przeprowadzanie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników RTV odbywa się na podstawie art. 7 Ustawy o opłatach abonamentowych oraz w oparciu o przepisy KPA, która to ustawa wskazuje w jaki sposób prowadzić postępowanie pokontrolne, w celu wydania decyzji administracyjnej. Warto przypomnieć, że obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych jest powszechny w krajach europejskich

- czytamy w komunikacie. Poczta publikuje też wzór druku upoważnienia do wykonania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. 

Wzór legitymacji kontrolera sprawdzającego opłacenie abonamentu RTVWzór legitymacji kontrolera sprawdzającego opłacenie abonamentu RTV Fot. Poczta Polska

Nie oglądam telewizji, więc nie muszę rejestrować odbiornika? Poczta Polska wyjaśnia

Wyjaśnienia pocztowców dotyczą też tego, czy trzeba rejestrować telewizor, nawet jeśli w ogóle nie oglądamy telewizji, tylko np. seriale z płatnej platformy z filmami.

Zakupiony odbiornik TV umożliwia odbiór telewizji. Ustawa określa domniemanie użytkowania - domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem należy go zatem zarejestrować

- przestrzega Poczta. 

Wyjaśnia też, skąd czerpie wiedzę o tym, kogo kontrolować. Czy Poczta korzysta z różnych niejawnych baz danych, do których nie powinna mieć dostępu? I na to pytanie pocztowcy odpowiadają. 

Poczta korzysta ze swojej bazy abonenckiej (baza zarejestrowanych abonentów - osób i podmiotów które dopełniły formalności rejestracji) oraz ogólnodostępnych baz danych, np. Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich Ewidencji, czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W materiale Poczty znajdziemy odpowiedzi na inne pytania.

Czy można się odwołać od konieczności uregulowania opłat abonamentowych? Tak.

Każdy Klient może skorzystać z trybu odwołania się, wynikającego z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub Ustawy o opłatach abonamentowych. W przypadku prowadzonej już egzekucji również na każdym etapie postępowania istnieje możliwość składania zarzutów i zażaleń, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnioski o umorzenie i rozłożenie na raty płatności Klient może składać bezpośrednio do KRRiT

- zapewnia Poczta Polska. 

Czy tylko w Polsce trzeba płacić za oglądanie publicznego radia i telewizji? Abonament obowiązuje w wielu krajach, w wielu państwach za brak uiszczania opłat grożą wysokie, sięgające kilku tysięcy euro grzywny.

W Czechach podobnie jak i w Polsce, to poczta jest poborcą opłat abonamentowych. Za abonenta uznaje się każdego płatnika energii elektrycznej, zatem operator pocztowy pozyskuje informacje od operatora energetycznego. We Włoszech czy Portugalii opłata abonamentowa doliczona jest do opłaty za prąd. W Niemczech poborcą jest specjalnie powołana do tego instytucja, a opłata doliczana jest domyślnie do mieszkania. Rejestracja u naszego zachodniego sąsiada odbywa się podczas procesu zameldowania

- wyjaśnia Poczta. 

TVP Info i abonament do likwidacji? Sejm podjął decyzję

W czwartek Sejm zajmował się ustawą, która miała znieść obowiązek płacenia abonamentu. Projekt zakładał też likwidację kanału TVP Info. Przepadł jednak podczas głosowania. 

Projekt "Stop TVP Info" przedstawił w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski podczas sejmowej debaty mówił, że publiczne radio i telewizja są jedynymi mediami w Polsce, które mówią prawdę. Zaznaczył, że projekt to atak na wolność słowa i prawa obywateli do informacji. Jego zdaniem autorzy dokumentu chcą przejąć telewizję publiczną po ewentualnej wygranej w wyborach parlamentarnych. 

Po przegranej głos zabrał Rafał Trzaskowski. "Projekt 'Stop TVP Info' do Sejmu wnieśli swoimi podpisami Polki i Polacy. PiS ich lekceważy, odrzucił go w pierwszym czytaniu. Ale to nie koniec. Odsuniemy was od władzy. Zlikwidujemy machinę propagandy i hejtu" - zapewnił. 

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Więcej o: