Wcześniejsza emerytura dla urodzonych w latach 1948-1969. Te dokumenty koniecznie trzeba złożyć

Obywatele urodzeni między 1948 a 1969 rokiem mają prawo do wcześniejszej emerytury. Aby jednak skorzystać z takiej możliwości, należy spełnić kilka warunków. Sprawdź, kto dokładnie może przejść na wcześniejszą emeryturę i jakie wymogi do tego kwalifikują.

Osoby urodzone w okresie od 31 grudnia 1948 roku do 1 stycznia 1969 roku mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Prawo to przysługuje jednak pracownikom tylko niektórych zawodów. Wyjaśniamy, kto dokładnie może korzystać z tego świadczenia i na jakich zasadach jest ono przyznawane.

Zobacz wideo O co chodzi w autozapisie do PPK? Pytamy wiceprezesa PFR

Wcześniejsza emerytura dla obywateli urodzonych w latach 1948 - 1969. Kto może z niej skorzystać?

Zgodnie z treścią ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę została przewidziana dla osób wykonujących pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Dopuszcza się również przypadki, w których zawód wymagał od obywatela wysokiej sprawności psychofizycznej przez wzgląd na bezpieczeństwo własne i otoczenia. Są to między innymi: praca pod ziemią, produkcja azbestu, ołowiu i kadmu czy działalność ratowników Górskiego Ochotniczego pogotowia Ratunkowego.

Na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziemy również listę warunków, jakie musi spełniać świadczeniobiorca, aby móc pobierać wcześniejszą emeryturę. Od obywateli wymaga się, aby:

  • osiągnęli odpowiedni wiek emerytalny,
  • posiadali udokumentowany staż składkowy i nieskładkowy - wynosi on 20 lat dla kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn,
  • mieli za sobą staż wymagany pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach,
  • nie byli członkami OFE lub zrzekli się przysługujących im z tego tytułu środków na rzecz państwa.

Potwierdzeniem tego, że wskazana praca wymagała od nas znoszenia trudnych warunków, zajmuje się pracodawca, który fakt ten odnotowuje w naszym świadectwie pracy.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Szybsza emerytura. Jakich dokumentów wymaga?

Procedurę ubiegania się o wcześniejszą emeryturę rozpoczyna złożenie wniosku. Można to zrobić zarówno online, jak i fizycznie udając się do wybranej placówki ZUS-u. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć również dokumenty, które potwierdzają okresy naszego zatrudnienia w określonych warunkach lub szczególnym charakterze. Niezbędne okażą się także świadectwa pracy, zaświadczenia o urlopie wychowawczym i pismo dokumentujące wysokość otrzymywanego przez nas wynagrodzenia.

Więcej o: