Do kiedy trzeba rozliczyć podatki? PIT-28 tak jak inne, ale rząd wydłużył czas dla CIT-8

Trwa okres rozliczeń ze skarbówką. Do kiedy trzeba złożyć PIT-28? Data nie różni się od pozostałych formularzy, jest więc na to jeszcze ponad miesiąc. Więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowych mają natomiast firmy rozliczające się na formularzach CIT-8.

Deklarację podatkową można złożyć już od 15 lutego. Od wprowadzenia programu Twój e-PIT nie trzeba jednak robić tego w ogóle. Skarbówka sama wypełnia PIT i po zakończeniu okresu rozliczeniowego zatwierdza go automatycznie. 

Zobacz wideo Kogo dotyczy PIT-36 i jak go wypełnić?

Warto jednak zrobić to samemu przed upływem terminu. Urząd Skarbowy nie uwzględnia bowiem ulg podatkowych, należy wprowadzić je ręcznie. Ponadto im szybciej zatwierdzimy zeznanie podatkowe, tym szybciej otrzymamy zwrot.

Najem mieszkania 2023, a PIT-28 i PIT-36. Do kiedy złożyć PIT?

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych, dochody osiągnięte z najmu za 2022 r. muszą rozliczyć na formularzu PIT-36. Zeznanie powinni złożyć do 2 maja 2023 r.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Ten sam termin dotyczy w tym roku osób rozliczających przychód z najmu na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeszcze w ubiegłym roku, czas na to był do końca lutego. Od 2023 roku PIT-28 można jednak złożyć w takim samym terminie jak pozostałe formularze PIT.  

Do kiedy należy złożyć CIT-8?

Zeznanie CIT-8 składają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych z wyjątkiem podmiotów zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o CIT. Standardowo czas na rozliczenie CIT-8 to 31 marca. Rząd często jednak wydłuża ten okres. W 2023 roku ten formularz można złożyć aż do 30 czerwca 2023 roku.  

CIT-8 muszą złożyć:

  • osoby prawne, na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie;
  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu do rejestru;
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej (na przykład wspólnota mieszkaniowa);
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju, jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.
Więcej o: