Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Ile wynosi? Aby je dostać, trzeba spełnić pewien warunek

Kto może się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku? Ile wynosi kwota tego świadczenia po waloryzacji? Co z opiekunami dorosłych osób z niepełnosprawnościami? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku to 2458 zł miesięcznie. Zostaje ono przyznane, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Jakie warunki trzeba spełniać? Przede wszystkim: opieka nad dzieckiem powinna był całodobowa i długotrwała; taka, w związku z którą opiekun był zmuszony zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Osoba, która jednocześnie opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością i pracuje, świadczenia nie dostanie.

Zobacz wideo Waloryzować 500 plus? Czy może wprowadzić progi dochodowe? Pytamy ekspertkę

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co w przypadku, gdy podopiecznym jest osoba dorosła? Opiekun takiej osoby może ubiegać się tylko o zasiłek opiekuńczy, którego kwota nie wzrosła od lat i wynosi zaledwie 620 zł. Ten rodzaj wsparcia - tak jak świadczenie pielęgnacyjne - uniemożliwia opiekunowi podjęcie pracy, bo w przeciwnym razie straciłby prawo do świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Trzy trzeba złożyć wniosek?

Aby dostać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Wzór wniosku można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej MRiPS. Więcej szczegółów dot. świadczenia można znaleźć na stronie resortu.

Więcej o: