Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Ile wynosi? Aby je dostać, trzeba spełnić pewien warunek

Kto może się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku? Ile wynosi kwota tego świadczenia po waloryzacji? Co z opiekunami dorosłych osób z niepełnosprawnościami? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku to 2458 zł miesięcznie. Zostaje ono przyznane, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Jakie warunki trzeba spełniać? Przede wszystkim: opieka nad dzieckiem powinna był całodobowa i długotrwała; taka, w związku z którą opiekun był zmuszony zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Osoba, która jednocześnie opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością i pracuje, świadczenia nie dostanie.

Zobacz wideo Waloryzować 500 plus? Czy może wprowadzić progi dochodowe? Pytamy ekspertkę

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co w przypadku, gdy podopiecznym jest osoba dorosła? Opiekun takiej osoby może ubiegać się tylko o zasiłek opiekuńczy, którego kwota nie wzrosła od lat i wynosi zaledwie 620 zł. Ten rodzaj wsparcia - tak jak świadczenie pielęgnacyjne - uniemożliwia opiekunowi podjęcie pracy, bo w przeciwnym razie straciłby prawo do świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Trzy trzeba złożyć wniosek?

Aby dostać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Wzór wniosku można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej MRiPS. Więcej szczegółów dot. świadczenia można znaleźć na stronie resortu.

Wypadanie włosów (zdjęcie ilustracyjne) Wypadające włosy? Dzięki tym produktom wzmocnisz je i zapomnisz o problemie

Więcej o: