Gazeta.pl dotarła do decyzji SKO ws. J.W. Construction. "Warszawski Hongkong" do ponownego rozpatrzenia

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło postanowienie warszawskiego ratusza ws. Bliska Wola Tower i postanowiło przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Tym samym 1500 właścicieli nieruchomości jest bliżej uzyskania potwierdzenia własności swoich lokali. Gazeta.pl poznała treść orzeczenia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze podjęło decyzję w sporze pomiędzy J.W. Construction a warszawskim ratuszem. Chodzi o decyzję stwierdzającą samodzielność 157 lokali w inwestycji Bliska Wola Tower w Warszawie (inwestycji nazywanej "warszawskim Hongkongiem"). Stołeczny ratusz nie wykonał poprzedniej decyzji SKO, tym samym uniemożliwiając nabywcom podpisanie aktów notarialnych i stanie się pełnoprawnymi właścicielami lokali, za które już zapłacili. Dlatego też sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego po raz drugi. W wydanym 12 kwietnia br. postanowieniu SKO uchyla zaskarżone postanowienie w całości i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

Jak czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji next.gazeta.pl, ratusz nie wykazał, że wydane zaświadczenie o samodzielności lokali niemieszkalnych byłoby sprzeczne z udzielonym już pozwoleniem na użytkowanie, oraz potwierdził rację dewelopera, że nie ma przesłanek do tego, by zaszeregować budynek przy ul. Kasprzaka 29 jako obiekt hotelarski.

J.W. Construction: SKO nie przyznało racji ratuszowi

Z dokumentów wynika, że organ nadzoru budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, biurami, częścią hotelową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, a ustalenie, czy obiekt inny niż hotelarski spełnia wymagania obiektu hotelarskiego, nie należy do właściwości organu wydającego zaświadczenie o samodzielności lokali - czytamy w komunikacie. SKO stwierdził, że organy władzy publicznej mają nakaz działania jedynie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. W ocenie Kolegium zaskarżone postanowienie ratusza "zostało wydane z naruszeniem ustawy o własności lokali". 

Na rozstrzygnięcie sporu między J.W. Construction a urzędnikami czeka 1500 klientów spółki J.W. Construction, którzy nabyli lokale w nieruchomości wybudowanej na podstawie wydanego przez tych samych urzędników z biura architektury warszawskiego ratusza, a teraz nie mogą skorzystać ze świętego prawa własności.

Wcześniej warszawski ratusz nie zgodził się, by uznać część lokali znajdujących się w kompleksie za samodzielne. "Odmówiliśmy wydania zaświadczenia o samodzielności dla pokoi hotelowych, bo są one częścią hotelu, a nie samodzielnym lokalem o innym przeznaczeniu niż lokal mieszkalny" - tłumaczyli urzędnicy miejskiego biura architektury, cytowani przez "Gazetę Wyborczą". 

Decyzja SKO może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Redakcja Gazeta.pl zwróciła się z prośbą o komentarz do warszawskiego ratusza. Tekst zostanie zaktualizowany po otrzymaniu odpowiedzi. 

Studia Biznes i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: