Co widzi pracodawca, gdy dostaje twoje L4? Czy na zwolnieniu lekarskim jest kod choroby?

Czego dowiaduje się pracodawca, gdy otrzymuje zwolnienie lekarskie swojego pracownika? Czy kody znajdujące się na zwolnieniach zdradzają to, na co chorujemy?

Kiedy pracownik z powodu choroby nie jest zdolny do wykonywania pracy, lekarz wystawia mu elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA). Usprawiedliwia ono nieobecność pracownika oraz uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Zwolnienia lekarskie już dawno przestały być wystawiane na formularzu L4, ale wciąż są tak potocznie nazywane.

Zobacz wideo Wypalenie zawodowe uznane za poważne zagrożenie dla zdrowia

Kod niezdolności do pracy na zwolnieniu lekarskim. O co chodzi?

Zwolnienia lekarskie są opatrzone kodami oznaczającymi rodzaj niezdolności pracownika do wykonywania pracy. Kody te są widoczne dla pracodawców, bo na ich podstawie ustalają oni wysokość zasiłku chorobowego (80 proc. lub 100 proc. podstawy wymiaru). Zgodnie z Ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyróżnia się:

  • Kod A - niezdolność do pracy powstała po przerwie nie przekraczającej 60 dni - spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.
  • Kod B - niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży. W takim przypadku pracownicy przysługuje 100 proc. wynagrodzenia.
  • Kod C - niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu.
  • Kod D - niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą.
  • Kod E - niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Na pisemny wniosek ubezpieczonego na zaświadczeniu lekarskim nie umieszcza się kodu literowego B i D. W pozostałych przypadkach decyduje lekarz.

Czy pracodawca widzi kod choroby? Czy dowie się na co choruje pracownik?

Oprócz powyższych oznaczeń na zwolnieniu lekarskim znajduje się numer statystyczny choroby, czyli kod, który odpowiada zdiagnozowanej u pacjentki/pacjenta dolegliwości na liście International Classification of Diseases (ang. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób). ZUS uspokaja - tego kodu pracodawca nie może zobaczyć.

Podsumowując: Pracodawca widzi na zwolnieniu bardziej ogólny kod niezdolności do pracy (A, B, C, D, E), na podstawie którego określa wysokość zasiłku chorobowego pracownika, nie widzi natomiast numeru statystycznego choroby, czyli - innymi słowy - nie dowie się, na co konkretnie choruje pracownik.

Więcej o: