Zachowek po śmierci najbliższych. Co to jest? Komu przysługuje?

Zachowek to świadczenie, które w przypadku śmierci członka rodziny ma zabezpieczyć finansowo jego najbliższych, nawet jeżeli nie zostali oni uwzględnieni w testamencie. Nie każdy jednak może się o niego ubiegać. Ile wynosi świadczenie i kto może je otrzymać?

Polskie prawo, działając w ochronie interesów najbliższych zmarłego, zakłada możliwość wypłaty rekompensaty pieniężnej w przypadku nieuwzględnienia rodziny w testamencie. Dotyczy to nie tylko sytuacji, kiedy w ostatniej woli zmarłego pominięci zostali wszyscy jej członkowie, lub tylko kilku z nich, ale także w przypadku, w którym jeszcze przed śmiercią całość majątku, w tym nieruchomości, wartościowe przedmioty, czy pieniądze zostały przekazane komuś innemu jako darowizna

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Komu przysługuje zachowek po śmierci członka rodziny?

Według artykułu 991. Kodeksu cywilnego prawo do zachowku posiadają:

  • małżonek spadkodawcy,
  • rodzice spadkodawcy,
  • zstępni spadkodawcy, którymi są dzieci, wnuki oraz prawnuki, oraz dalsi potomkowie.

Pozbawione możliwości ubiegania się o świadczenie są osoby, które odrzuciły spadek, zostały wydziedziczone przez spadkodawcę, zrzekły się dziedziczenia lub też zostały uznane za niegodne dziedziczenia. W przypadku małżeństw zachowek nie jest należny także w sytuacji, gdy orzeczono separację lub też wtedy, kiedy jeszcze nie doszło do jej sformalizowania, ale sprawa jest w toku. 

W jaki sposób można uzyskać zachowek?

O zachowek można ubiegać się dopiero po śmierci spadkodawcy. W tym celu osoby, chcące uzyskać rekompensatę, muszą skierować sprawę do sądu cywilnego. Pozew musi zostać wystosowany w czasie nie dłuższym niż pięć lat od daty ogłoszenia testamentu zmarłego lub otwarcia jego spadku. Złożony pozew musi zostać uzupełniony o odpowiednie dokumenty, w tym przede wszystkim uzasadnienie oraz udokumentowaną wartość spadku wraz z obliczeniem wysokości przysługującego zachowku.

Ile wynosi zachowek po zmarłym członku rodziny?

Wartość zachowku stanowi połowę czystej wartości majątku spadkowego, czyli majątku z wyłączeniem długów. W przypadku osób trwale niezdolnych do pracy oraz małoletnich kwota ta rośnie do 2/3 spadku. W obliczeniach przysługującej rekompensaty finansowej uwzględnia się także wszystkie darowizny zmarłego z ostatnich 10 lat, pod warunkiem że były one przekazywane osobie, która nie została prawnie określona jako osoba upoważniona do dziedziczenia. Do grupy tych osób wliczają się m.in.: przyjaciele, rodzeństwo, czy konkubenci.

Więcej o: