ZUS pochwalił się danymi. Pączek w maśle może pozazdrościć. Budżet sypnął dotacjami na emerytury

Przeciętna wypłata emerytury i renty w 2022 r. wyniosła 2 788,63 zł i była wyższa od wypłacanej w poprzednim roku o 9,2 proc. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja - czytamy w najnowszym raporcie ZUS.

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) opublikował raport pt. "Podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r.". Autorzy dokumentu zwracają uwagę na ogromne zawirowania w światowej gospodarce i na rynkach finansowych, a także rosyjską inwazję na Ukrainę. To czynniki, które przyczyniły się do gwałtownego wzrostu cen energii oraz żywności, co doprowadziło do wyraźnego wzrostu inflacji na świecie. 

"Negatywne zjawiska nie ominęły naszego kraju, co w największym stopniu dało się we znaki poprzez najwyższy od ponad 25 lat wzrost inflacji (14,4 proc.  r/r). Warto jednak zauważyć, że utrzymujący się popyt krajowy oraz dobra kondycja rynku pracy przyczyniły się do tego, że polska gospodarka wykazała się stosunkowo dużą odpornością na globalne wstrząsy, czego dowodem jest wzrost PKB w 2022 r. o 4,9 proc. r/r." - czytamy w raporcie.

Dokument porusza też kwestię szczególnie istotną z punktu widzenia ZUS-u. Chodzi o parametry związane z rynkiem pracy, mające kluczowy wpływ na wyniki funduszy zarządzanych przez Zakład. Okazuje się, że te przedstawiały się bardzo korzystnie. "Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,6 proc. r/r, a przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 13,0 proc. r/r. Liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2022 r. wyniosła 16 273 tys. osób. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,8 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,5 proc.) oraz osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (7,9 proc.)" - podano. 

Zobacz wideo Huawei Watch Buds, czyli zegarek rodem z Jamesa Bonda. Czy to ma sens? [TOPtech]

Emerytury w Polsce coraz wyższe. Przez inflację. ZUS ujawnia dane

ZUS zaprezentował też istotne dane dotyczące wysokości świadczeń - emerytury wyraźnie wzrosły. Przeciętna wypłata emerytury i renty w 2022 r. wyniosła 2 788,63 zł i była wyższa od wypłacanej w poprzednim roku o 9,2 proc. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja - w 2022 r. wskaźnik ten wyniósł 107,0 proc. Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wyniósł 1 431,5 mln zł. Warto przypomnieć, że waloryzacja nie jest prezentem od rządu, a bezpośrednim skutkiem inflacji. 

Jak wynika z raportu, przeciętne emerytury wzrosły z 2644,86 zł do 2889,22 zł, co stanowi podwyżkę na poziomie 109,2 proc. Renty rodzinne wzrosły z 2355,68 zł do 2552,38 zł. Tu wzrost to 108,4 proc. Renty z tytułu niezdolności do pracy również są wyższe - w 2021 roku wynosiły 2040,98 zł, a w 2022 roku 2214,05 zł, czyli współczynnik wzrostu rok do roku wyniósł 108,5 proc. 

embed

TechnoTerapia Jak zadbać o neutralność klimatyczną? Wyjeżdżasz? Wyłącz" [PODCAST] SPONSOR: ORANGE POLSKA

ZUS otrzymał wyższą dotację z budżetu państwa. Są nowe dane

ZUS ujawnił również, że w 2022 r. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 38,7 mld zł, czyli o 3,7 mld zł większą niż w 2021 r. W ramach dotacji od 2019 r. wykazywane są również środki, które stanowią refundację składek przekazanych do OFE. W 2022 r. kwota ta wyniosła 3,9 mld zł i wzrosła o 8,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wpłaty z OFE, tj. środki przekazane do funduszu emerytalnego w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, ukształtowały się na poziomie 6,8 mld zł i były niższe od przekazanych w 2021 r. o 7,6 proc. 

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. wyniosły 310,9 mld zł i były o 26,5 mld zł większe niż w 2021 r. 86,6 proc. z tej kwoty pochłonęły emerytury i renty. 

Ekspert o lotnisku w Radomiu: Zainteresowanie linii lotniczych jest żadne Ekspert o lotnisku w Radomiu: Zainteresowanie linii lotniczych jest żadne

Poznaliśmy też dane o świadczeniach wypłacanych po raz pierwszy oraz liczby wypłacanych świadczeń. I tak emerytur przyznano 302,3 tys. a ich przeciętna wysokość to 3136,08 zł. ZUS przyznał też 33,7 tys. rent rodzinnych, a ich średnia wysokość to. 2446,86 zł. Jeśli chodzi o renty z tytułu niezdolności do pracy, to przyznano ich 39,8 tys., a ich przeciętna wysokość wyniosła 2190,01 zł.

Wiadomo też, że ZUS w 2022 roku wypłacał przeciętnie miesięcznie 6065 tys. emerytur, 1185 tys. rent rodzinnych oraz 575 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy. Łącznie daje to 7825 tys. świadczeń, czyli o 21 tys. więcej niż w 2021 roku.

Studia Biznes i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: