Wcześniejsza emerytura dla urodzonych przed 1969 rokiem. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby, które urodziły się przed 1969 rokiem, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli wykonywały pracę w szczególnych warunkach. Jakich zawodów i branż to dotyczy? Jakie dokumenty należy przedłożyć?

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Zobacz wideo NBP toleruje wysoką inflację?

Emerytura dla osób urodzonych przed 1969 rokiem. Praca o znacznym stopniu uciążliwości

Według Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. o świadczenie mogą się ubiegać osoby, które wykonywały prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Zaliczają się do tego również zawody wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej.

Dotyczy to zatem osób, które pracowały m.in. w górnictwie, energetyce, hutnictwie i przemyśle metalowym, chemii, budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, rolnictwie, przemyśle poligraficznym czy ochronie zdrowia. Pełna, obszerna lista branż i zawodów jest dostępna pod TYM linkiem. ZUS podkreśla, że to, czy zatrudnienie jest pracą w szczególnych warunkach, potwierdza pracodawca, który musi dokonać odpowiedniego wpisu w świadectwie pracy zatrudnionego.

Jakie warunki trzeba spełnić? Gdzie złożyć wniosek o świadczenie?

Aby dostać świadczenie, należy:

  • osiągnąć wiek emerytalny odpowiedni dla kobiet i mężczyzn pracujących w wymienionych okolicznościach;
  • mieć udokumentowany ogólny staż pracy (okresy składkowe i nieskładowe) - co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • mieć udokumentowany staż pracy w szkodliwym otoczeniu;
  • nie być członkiem/członkinią OFE albo zrzec się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Wniosek o emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 r. można złożyć online lub osobiście w placówce ZUS. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach czy zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym.

Więcej o: