Wyższy zasiłek macierzyński 2023. Ostatni moment na złożenie wniosku

Już w środę (17 maja) mija ostateczny termin składania wniosków o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Możliwość wystąpienia o wyższe świadczenie i przedłużenie czasu jego pobierania wprowadziły zmiany z dnia 26 kwietnia. W przypadku niezłożenia dokumentów stracimy szansę na skorzystanie z nowej ustawy.

26 kwietnia zaszły zmiany w przepisach regulujących wypłacanie zasiłków na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim. Dają one dzietnym obywatelom możliwość zwiększenia pobieranego świadczenia oraz wydłużenia urlopu rodzicielskiego o aż dziewięć tygodni. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić, aby otrzymać możliwość skorzystania z nowych przepisów.

Zobacz wideo Neumann: Musimy przebudować cały system edukacji

Wniosek o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Termin mija już dziś!

Aby odnieść korzyści z wprowadzonych niedawno zmian, musimy złożyć wniosek do odpowiedniego podmiotu; to jest pracodawcy, płatnika lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku dwóch pierwszych z nich pismo musimy dostarczyć w formie papierowej. Jeśli nasze dokumenty mają trafić do ZUS-u możemy skorzystać z formy elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych na formularzu POG. Na złożenie wniosku mamy 21 dni od wejścia w życie nowej ustawy, a więc środa 17 maja to ostatnia szansa. W przypadku niezłożenia stosownych dokumentów pobierane przez nas świadczenie nie zmieni się, a my utracimy możliwość ubiegania się o korzyści płynące z nowych przepisów.

Wyższy zasiłek, dłuższy urlop rodzicielski. Dla kogo są dostępne?

Prawo do nowej wysokości zasiłku przysługuje osobom, które są ubezpieczone i w dniu rozpoczęcia obowiązywania ustawy (czyli 26 kwietnia) pobierały zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu zorganizowanego na jego warunkach lub urlopu rodzicielskiego. Złożyć wniosek mogą także ci obywatele, którzy korzystali z tego świadczenia bądź jego części w terminie od 2.08.2022 r. do 25.04.2023 r. Nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego to 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

Więcej o: