Czy rolnik może prowadzić gospodarstwo i pobierać rentę? KRUS wyjaśnia, dlaczego można na tym stracić

KRUS wyjaśnił kilka kwestii, które mogą interesować rolników pobierających rentę. Urzędnicy odpowiedzieli na pytanie o to, czy renciści mogą prowadzić gospodarstwo rolne. Poinformowano, kiedy świadczenie zostanie obniżone, a kto może pobierać pełną kwotę renty. Przedstawicielka KRUS poruszyła również temat zasad obowiązujących rolników podczas zawierania umowy dzierżawy ze swoim dzieckiem.

Portal nowiny24.pl poruszył temat istotny dla rolników, którzy pobierają rentę. Jedna z takich osób zapytała, czy rolnik prowadzący gospodarstwo będzie otrzymywać świadczenie, czy też rentę można dostawać jedynie pod warunkiem formalnego przekazania gospodarstwa komuś innemu. KRUS udzielił wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 156

Prowadzenie gospodarstwa a renta z KRUS. Kiedy świadczenie dla rolników będzie niższe?

Wyjaśniając obowiązujące przepisy, należy zauważyć, że renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy składa się z dwóch części - składkowej oraz uzupełniającej. Rzeczniczka prasowa KRUS Teresa O’Neill odniosła się do tego, tłumacząc kwestię prowadzenia gospodarstw przez rolników pobierających rentę. - Część składkowa świadczenia wypłacana jest w każdej sytuacji, natomiast wypłata części uzupełniającej ulega zawieszaniu (...) w całości, w 50 proc. lub w 25 proc., jeżeli rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej - powiedziała Teresa O’Neill.

Rzeczniczka KRUS zaznaczyła, że pełne świadczenie jest przyznawane tylko tym rolnikom na rencie, którzy prowadzą działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy. W takich przypadkach zarówno część składkowa, jak i część uzupełniająca renty są wypłacane w pełnej wysokości.

Zawarcie umowy dzierżawy przez rolnika. KRUS wyjaśnia, czy można przekazać gospodarstwo dziecku

Teresa O’Neill poruszyła również temat przekazywania gospodarstw rolnych dzieciom rolników. Rzeczniczka KRUS zauważyła, że taka opcja istnieje, lecz by z niej skorzystać należy spełnić jeden warunek. - Ustawa dopuszcza możliwość zawarcia umowy dzierżawy z dzieckiem (własnym, drugiego małżonka, przysposobionym) lub małżonkiem dziecka (synową, zięciem) albo wnukiem, przy czym wyżej wymienione osoby nie mogą pozostawać z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym - powiedziała Teresa O’Neill.

Więcej o: