Rada Przedsiębiorczości apeluje do prezydenta Dudy. Chodzi o komisję ds. badania rosyjskich wpływów

Członkowie Rady Przedsiębiorczości zwrócili się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. "Obserwujemy bezprecedensową dewaluację procesu legislacyjnego w Polsce" - piszą w oświadczeniu.

W niedzielę Rada Przedsiębiorczości opublikowała apel do prezydenta, w którym wzywa do zaprzestania działań, które sprawiają, że "Polska oddala się standardów przyjętych w zachodnich państwach", oraz zawetowania tzw. lex Tusk. "W ostatnim czasie obserwujemy bezprecedensową dewaluację procesu legislacyjnego w Polsce. Kolejne projekty ustaw pisane są pod płaszczykiem projektów poselskich dla obejścia zasad funkcjonowania instytucji powołanych do tego, by strzegły porządku prawnego i zasad demokratycznego państwa prawa. Praktyki te napawają nas ogromnym niepokojem przede wszystkim jako obywateli, ale także jako reprezentantów polskiego środowiska biznesowego" - brzmi początek apelu. 

Zobacz wideo Klaudia Jachira prezentuje: 10 przykazań Trybunału Konstytucyjnego

Rada Przedsiębiorczości dodaje, że "stabilny porządek prawny to podstawa każdego cywilizowanego społeczeństwa oraz fundament zdrowej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy właśnie w nieprzewidywalności systemu prawnego w Polsce od lat widzą największą przeszkodę dla rozwoju swojej działalności". Dodają, że gwarancją stabilności w państwie jest Konstytucja i zapisane w niej prawa. "Ostatnim szańcem wiarygodności naszego państwa i stabilności warunków prowadzenia w naszym kraju działalności gospodarczej jest ochrona fundamentalnych praw zapisanych w Konstytucji RP". Przekonują, że "tworzenie prawa na czysto polityczne zamówienie niszczy nie tylko wewnętrzne zaufanie obywateli, w tym przedsiębiorców, do Państwa, ale dodatkowo wprowadza nieodwracalne szkody dla reputacji naszego kraju na arenie międzynarodowej". 

Ustawa to inkwizycja i sądy kapturowe

"Przyjęta przez sejmową większość ustawa o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 jest rażącym przykładem wszystkich wymienionych powyżej grzechów polskiego systemu stanowienia prawa: od naruszenia zasad procesu legislacyjnego, poprzez łamanie porządku konstytucyjnego aż do rażącego używania regulacji do walki politycznej. Jest de facto wprowadzeniem inkwizycji i sądów kapturowych" - czytamy w apelu. 

Rada Przedsiębiorczości tłumaczy, że powołanie wspomnianej komisji "tworzy precedens, który w przyszłości może prowadzić miliony Polaków do pozbawiania gwarantowanych przez Konstytucję praw obywatelskich bez procesu sądowego". Ponadto zdaniem organizacji przedsiębiorców "skutkiem wejścia w życie tej ustawy byłoby dalsze oddalanie się Polski od standardów przyjętych w zachodnich państwach demokratycznych, a co za tym idzie, spowodowałoby dramatyczne pogorszenie się klimatu do działania i rozwoju naszych firm".

"Jako obywatele oraz jako organizacje przedsiębiorców wzywamy Pana Prezydenta do kategorycznego postawienia tamy takim praktykom i do zawetowania ustawa o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022" - piszą na koniec członkowie rady. 

Więcej o: