Zmiany w opodatkowaniu darowizn i spadków. Od 1 lipca wyższa kwota wolna od podatku

Od 1 lipca obowiązywać zaczną nowe przepisy regulujące kwestię kwoty wolnej od podatku. Korzyści z jej zwiększenia czerpać będą szczególnie spadkobiercy oraz osoby przyjmujące darowiznę. Kwota zwolnienia w każdym przypadku wzrośnie ponad trzykrotnie.

Wielkimi krokami zbliża się termin wprowadzenia zmian w przepisach regulujących wysokość kwoty wolnej od podatku dla darowizn i spadków. Już od 1 lipca mocy prawnej nabiorą trzy nowe progi, które swoją wartością ponad trzykrotnie przewyższają poprzednio ustalone limity. Kluczowe dla podatników zmiany zawierają się w "ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych".

Zobacz wideo NBP toleruje wysoką inflację?

Nowa kwota wolna od podatku. Trzykrotny wzrost limitów dla spadków i darowizn

Wchodząca w życie ustawa wiąże się z ponad trzykrotnym wzrostem kwoty wolnej od podatku. Limity przewidziane dla darowizn oraz spadków w przypadku jednej osoby od lipca bieżącego roku wyniosą:

  • 36 120 zł dla nabywców zawierających się w pierwszej grupie podatkowej - dotychczas było to 10 434 zł,
  • 27 090 zł dla nabywców zawierających się w drugiej grupie podatkowej - dotychczas było to 7 878 zł,
  • 18 060 zł dla nabywców zawierających się w trzeciej grupie podatkowej - dotychczas było to 5 308 zł.

Zmiany dosięgły także opodatkowania spadków i darowizn od wielu osób. Nowa kwota wolna od podatku zakłada tym razem:

  • 108 360 zł dla nabywców pierwszej grupy podatkowej,
  • 81 270 zł dla nabywców drugiej grupy podatkowej,
  • 54 180 zł dla nabywców trzeciej grupy podatkowej.

Podatek od darowizny i spadku. Jakie są grupy podatkowe?

Planując przekazanie darowizny czy przyjmując spadek, warto znać obowiązujący podział na grupy podatkowe. Wskazuje on, jakiego dokładnie limitu kwoty wolnej od podatku nie możemy przekroczyć, jeśli chcemy uniknąć dodatkowych opłat. Pierwszą grupę podatkową tworzy najbliższa rodzina: małżonek/małżonka, zstępni (każdy potomek tej osoby - dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk), wstępni (każdy przodek tej osoby - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie), rodzeństwo, pasierbowie, zięć/synowa, ojczym/macocha i teściowie. W skład drugiej grupy podatkowej wchodzą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. Dla pozostałych przypadków przewidziano trzecią grupę podatkową.

Więcej o: