TSUE ogłosił wyrok ws. sądownictwa. Polska musi zapłacić. To najwyższa kara w historii UE

Polska musi zapłacić najwyższą karę w historii Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości z grudnia 2019 r. naruszyły unijne prawo. Jednocześnie wstrzymano naliczanie kar, ale Polska musi je teraz zapłacić. Łączna suma wyniosła 556 milionów euro.
Zobacz wideo Joński: Kaczyński i Ziobro zbudowali sobie przez 8 lat taki wymiar sprawiedliwości, który chroni swoich

"Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy traktatów unijnych" - ogłosił w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Tym samym uznał, że Polska, wprowadzając reformę wymiaru sprawiedliwości w 2019 r., naruszyła unijne prawo. Wraz z tym orzeczeniem wstrzymano naliczanie dziennych kar, nałożonych na Polskę za niewykonanie decyzji nakazującej zawieszenie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego sędziów. Ostatecznie suma naliczonych kar wyniosła 556 mln euro, czyli prawie 2,5 mld złotych. To najwyższa kara, jaką naliczono w historii Unii Europejskiej. Pieniądze te są potrącane z unijnych funduszy dla Polski.

TSUE ogłosił wyrok. Chodzi o sądownictwo w Polsce

"Uprawnienia do orzekania w sprawach mających bezpośredni wpływ na status sędziów i pełnienie przez nich urzędu, ustawa ta godzi w ich niezawisłość. Ponadto, zdaniem Komisji, ustawą zmieniającą zakazano wszystkim sądom krajowym badania spełnienia, wynikających z prawa Unii, wymogów dotyczących gwarancji niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy i uznano takie badanie za przewinienie dyscyplinarne" - głosi wyrok ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz tzw. ustawy kagańcowej.

Zgodnie z poniedziałkowym wyrokiem, Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie spełnia unijnych wymogów dotyczących niezależności. TSUE stwierdził także, że karanie sędziów za badanie spełniania przez inne sądy wymogów niezależności jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Według Trybunału, przepisy zobowiązujące sędziów do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego na ich członkostwo w zrzeszeniu, działalność w fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej lub członkostwo w partii politycznej i przewidujące udostępnienie tych informacji w postaci elektronicznej, "naruszają prawa podstawowe sędziów do ochrony danych osobistych i do poszanowania życia prywatnego".

Komisja Europejska wniosła skargę do TSUE

Komisja Europejska wniosła skargę przeciw Polsce do TSUE w kwietniu 2021 r. Oceniła wtedy, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw naruszają unijne prawo. "Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - której niezawisłość nie jest gwarantowana - na podejmowanie decyzji" - twierdziła Komisja. Skarga dotyczyła ustawy, która weszła w życie w lutym 2020 roku - tzw. ustawy kagańcowej. Głosami PiS wprowadzono wówczas zmiany w różnych obszarach sądownictwa - wśród nich znalazł się zapis dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - za pytania o m.in. legalność KRS mogli oni zostać ukarani uchyleniem immunitetu czy zawieszeniem w obowiązkach służbowych.

Więcej o: