Lekarze nie będą mogli wypisać już recepty rocznej? Pacjenci będą musieli częściej ich odwiedzać

W najbliższym czasie mogą ulec zmianie zasady wystawiania recept. Pacjenci będą musieli odwiedzać lekarzy częściej, ponieważ znikną tzw. recepty roczne. Ma to poprawić dostępność leków w aptekach.

Rząd przyjął projekt "ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw" i 23 czerwca złożył go w Sejmie, który teraz musi go rozpatrzeć. Według projektu mają zostać wprowadzone "przepisy, które zabezpieczą dostępność produktów refundowanych dla pacjentów" - przekazała Kancelaria Rady Ministrów.

Zobacz wideo Tusk w Lidzbarku, czyli pomiatanie Morawieckim, rada dla ósmoklasistów, darmowe leki i krowa

Zmienią się zasady wystawiania recept. Koniec z tzw. receptą roczną?

Według nowego projektu nowelizacji ustawy, Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić zmiany dotyczące m.in. recept wypisywanych przez lekarzy. Do tej pory recepty na antybiotyki pacjent musiał zrealizować w siągu siedmiu dni. Pozostałe leki mógł wykupić do 30 dni, jednak jeśli ktoś przyjmował medykamenty na stałe, mógł otrzymać tzw. roczną receptę. Wówczas raz w roku musiał udać się do lekarza, aby wystawił mu odpowiednią receptę. Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone, takie długoterminowe recepty zostaną zastąpione nowymi na okres 180 dni. Co ważne lekarze będą mogli jednorazowo wystawić sześć recept.

"W konsekwencji pacjentowi będzie można jednorazowo (w ramach pojedynczej wizyty) przepisać ilość ww. produktów, środków lub wyrobów, które wystarczą na krótszy niż obecnie okres stosowania; powinno to poprawić nadzór nad stanem zdrowia pacjenta, zwłaszcza w nieustabilizowanym stanie medycznym" - przekazała Kancelaria Rady Ministrów. Ma to również uniemożliwić pacjentom robienie zapasów oraz rozwiązać problem realizacji rocznych recept przez apteki.

W ustawie argumentowano również, że "proponowana modyfikacja art. 96a u.p.f. (art. 2 pkt 12 projektu) ma na celu odejście od koncepcji tzw. recepty rocznej, która w ocenie projektodawcy nie przyniosła spodziewanego rezultatu, natomiast skutkowała nieoczekiwanymi problemami w postaci nadmiernie długich okresów braku możliwości kontroli stanu zdrowia pacjenta, obciążeniem farmaceutów koniecznością pomniejszania ilości wydawanego produktu leczniczego w korelacji z liczbą dni, która upłynęła od wystawienia recepty do momentu jej realizacji w aptece. Jednocześnie ww. recepty roczne wygenerowały problemy na polu dostępności produktów leczniczych z uwagi na częstą praktykę realizowania takiej recepty podczas jednorazowego zakupu" - czytamy w projekcie.

Jak zamawiać leki bez wychodzenia z domu?

Pamiętajmy, że wraz z wejściem w życie ustawy, pacjenci będą musieli częściej konsultować się z lekarzem, który jest uprawniony do wypisania potrzebnej recepty. Leki może też wypisać pielęgniarka lub bez wychodzenia z domu możemy złożyć zlecenie na wymagany lek poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Więcej o: