Jak wypłacić środki z subkonta ZUS po śmierci ubezpieczonego? [Wniosek USS]

Wniosek USS pozwala wypłacić środki zgromadzone na subkoncie ZUS m.in. po śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji mogą go złożyć osoby uprawnione przez płatnika. Nie trzeba korzystać z żadnych pośredników, aby to zrobić. Wystarczy jedynie wypełnić formularz dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dostarczyć go ZUS.

Wniosek USS to formularz, który pozwala na transfer lub wypłatę środków z subkonta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może go złożyć płatnik ubezpieczony w ZUS, a po jego śmierci także inne, uprawnione do tego osoby. Urzędnicy podkreślają, że cała procedura jest bardzo prosta, a wniosek USS można pobrać ze strony ZUS. Przepisy określają też, co się stanie, jeśli płatnik posiadający subkonto w ZUS nie wskaże przed śmiercią żadnych osób uprawnionych do wypłaty środków.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 161 [zawiera autopromocję]

Wniosek USS pozwala wypłacić środki z subkonta ZUS płatników, którzy nie zawarli umów z OFE

Płatnik posiadający subkonto w ZUS może wskazać osoby uprawnione do zapisanych na nim środków po jego śmierci, a także w dowolnym momencie zmienić swoją wcześniejszą decyzję. - W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS, na podstawie jej wskazania, informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie tej zmarłej osoby o tym, że mogą one złożyć wniosek o wypłatę, mimo że przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku - powiedziała dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

Osoby uprawnione do wypłaty środków z subkonta ZUS nie muszą korzystać z pośredników. Mogą zamiast tego samodzielnie wydrukować wniosek USS i złożyć go w placówce ZUS. Urzędnicy zaznaczyli też, że jeżeli osoba posiadająca subkonto w ZUS nie upoważni nikogo do wypłaty środków, to w razie jej śmierci pieniądze stają się częścią masy spadkowej.

Co z osobami, które mają subkonto w ZUS, a jednocześnie są członkami OFE? Urzędnicy wyjaśniają

Płatnicy, którzy posiadają subkonto w ZUS, a zarazem są członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych, również mogą wskazać osoby uprawnione do wypłaty środków. W takiej sytuacji należy najpierw złożyć wniosek do OFE. Otwarty Fundusz Emerytalny ma obowiązek powiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpi podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE w razie śmierci osoby posiadającej subkonto w ZUS, a także o udziale tych osób w środkach zgromadzonych na rachunku w OFE.

"Podział środków na subkoncie w ZUS jest zatem konsekwencją podziału środków zgromadzonych w OFE. Po tym, jak do ZUS wpłynie stosowne zawiadomienie z OFE, ZUS ma trzy miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej" - czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o: