Sejm zdecydował w sprawie absolutorium dla rządu Mateusza Morawieckiego

Sejm udzielił absolutorium Radzie Ministrów. Oznacza to, że izba nie ma zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznej ustawy budżetowej. Wcześniej negatywną ocenę w tej sprawie wystawiła Najwyższa Izba Kontroli.

W maju rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Dochody państwa wyniosły 504,8 mld zł, wydatki 517,4 mld zł, a deficyt 12,6 mld. Realny PKB zwiększył się o 5,1 proc., a średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc. Sprawozdanie z wykonania budżetu poparło 234 posłów, 217 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. W przyjętej przez Sejm uchwale udzielono Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. Jednocześnie Sejm wskazał na konieczność "podjęcia działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli".

Zobacz wideo Zandberg: To, że rząd wie, co jest w finansach państwa, a parlament nie wie, jest bardzo niebezpieczne

Wykonanie budżetu państwa za 2022 rok. Najwyższa Izba Kontroli nie wyraziła pozytywnej opinii

Sławomir Dudek, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych (IFP) skomentował głosowanie, pisząc na Twitterze, że "dokonał się ostateczny, formalny akt upadku konstytucyjnej rangi budżetu państwa". "Zdominowany przez rządzącą koalicję Sejm zignorował fakt, że kolegium NIK pierwszy raz w historii nie wyraziło pozytywnej opinii w przedmiocie absolutorium i przegłosował absolutorium dla rządu. To absolutorium jest wadliwe. W przyszłości, w demokratycznej Polsce księgowy i premier, którzy przesłali do Sejmu fikcyjne sprawozdanie finansowe, muszą być rozliczeni" - dodał.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił w środę analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 r. - Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia kierunki zmian zachodzące w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. Co więcej, także poza sektorem finansów publicznych - mówił szef NIK. Wskazał, że parlament i społeczeństwo "pozbawieni są kontroli nad istotną częścią gromadzonych i wydatkowanych środków publicznych". - Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że rok 2022 był trzecim z rzędu, w którym zastosowano różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe, a może nawet Konstytucję - podkreślił Banaś podczas swojego wystąpienia w Sejmie.

Ministerka finansów Magdalena Rzeczkowska: NIK nie zakwestionowała rzetelności i legalności sprawozdania rządu z wykonania budżetu

Zarzuty NIK skomentowała ministerka finansów Magdalena Rzeczkowska. Wskazała, że pomimo wzrostu zadłużenia w wartościach bezwzględnych państwowy dług publiczny na koniec 2022 r. obniżył się z 43,7 proc. do 39,3 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych z 53,6 proc. do 49,1 proc. PKB.

Rzeczkowska mówiła w Sejmie, że Najwyższa Izba Kontroli nie zakwestionowała rzetelności i legalności sprawozdania rządu z wykonania budżetu za 2022 rok. - Kryterium oceny wykonania ustawy budżetowej jest przede wszystkim zachowanie wymogów prawidłowego wykonywania zadań budżetowych. Najwyższa Izba Kontroli nie postawiła zarzutów odnośnie do legalności celowości i gospodarności wykonania ustawy budżetowej za 2022 rok - mówiła szefowa resortu finansów.

Więcej o: