Koniec z użytkowaniem wieczystym. Prezydent podpisał ustawę, będzie wykup gruntów

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę ws. likwidacji użytkowania wieczystego. Firmy, osoby fizyczne oraz spółdzielnie będą mogły wykupić grunty. Ponadto w ramach ustawy zniesiono obowiązek odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli kupujemy pierwsze mieszkanie.

Zniesienie użytkowania wieczystego zawarto w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że podstawowym celem ustawy jest umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów, które nie uległy dotąd uwłaszczeniu z mocy prawa lub na podstawie decyzji administracyjnej - podaje portalsamorzadowy.pl za PAP.

Zobacz wideo Bezpieczny Kredyt 2% - dla kogo, ile można zyskać?

Użytkowanie wieczyste już niedługo odejdzie do przeszłości

Zgodnie z nowelizacją cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego będącego przedsiębiorcą będzie ustalana jako co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. W przypadku niewykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą cena będzie ustalana na poziomie 20-krotności dotychczasowej opłaty. 

W ciągu roku od wejścia ustawy w życie użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz. Taka opcja nie dotyczy jedna gruntów, w stosunku do których użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 31 grudnia 1997 r., a także gruntów Skarbu Państwa powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym czy parkom narodowym.

Grunty będące w posiadaniu Skarbu Państwa będą wycenione na 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ale tylko w przypadku płatności jednorazowej. Gdy ta zostanie rozłożona na raty, cena wyniesie 25-krotność opłat rocznych. Samorządy będą mogły przyjąć tę samą zasadę lub negocjować cenę z nabywcą, przy czym cena nie będzie mogła przekroczyć rynkowej wartości gruntu.

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Ponadto w tej samej ustawie zmieniono zasady dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy zakupie pierwszego mieszkania nie odprowadzimy go w ogóle. Natomiast PCC w wysokości 6 proc. obejmie zakup co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji - w jednym budynku lub kilku budynkach tworzonych na jednej nieruchomości gruntowej.

W nowelizacji zawarto też rozwiązania, które mają przyśpieszyć rozwój społecznych agencji najmu (SAN). To podmioty współpracujące z gminami, które pośredniczą między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami niemogącymi sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania na warunkach rynkowych. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy SAN-y będzą mogły prowadzić wszystkie podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym. Ponadto SAN-y będą mogły dzierżawić budynki niemieszkalne, jeśli celem będzie przekształcenie je w lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne. SAN-y będą mogły też ubiegać się o wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w BGK

Większość przepisów ma wejść w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia podpisania ustawy. Wyjątkiem są przepisy dotyczące podwyższenia PCC przy zakupie co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. 

Więcej o: