Ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością podpisana. Andrzej Duda z tym zwlekał

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby dorosłe będą mogły się ubiegać o kwotę w wysokości od 40 do 220 proc. wysokości renty socjalnej.

Zgodnie z ustawą, świadczenie wspierające ma trafiać bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. O wysokości świadczenia będzie decydować między innymi zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności oraz jej wiek. Prezydent Andrzej Duda zwlekał z podpisaniem ustawy, bo mógł to zrobić już 20 dni temu, ale ostatecznie sygnował ją swoim nazwiskiem dopiero w poniedziałek 24 lipca. Mediom zostało to przekazane dwa dni później.  

Zobacz wideo "Dasz radę", czyli miłość Agnieszki i Zuzy nie ma granic ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością. Ile wyniesie wsparcie?

Zgodnie z ustawą, kwota świadczenia wspierającego zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej, która wynosi teraz 1588,44 zł miesięcznie brutto. Wysokość świadczenia wspierającego będzie wahać się od 40 do 220 proc. tej kwoty. Decyzje w sprawie wysokości świadczenia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnością. 

"Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów"- przywołuje przepisy "Dziennik Gazeta Prawna" za PAP. 

W punktacji mają być uwzględnione m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz jej wiek. Proces przyznawana punktacji będzie opierał się na obserwacji, wywiadzie bezpośrednim oraz ocenie funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie. 

Jak złożyć wniosek? Komu przysługuje?

Świadczenie wspierające przysługuje od ukończenia 18. roku życia. Za jego wypłatę będzie odpowiadał ZUS. Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć wniosek nie wcześniej, niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od osiągnięcia pełnoletności, prawo do świadczenia będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wnioskodawca skończył 18 r.ż. 

Ustawa ponadto zmienia zasady ws. świadczenia pielęgnacyjnego, które będzie przysługiwało na każde dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno. Znoszone są też limity dotyczące dorabiania przez opiekunów pobierających świadczenie. 

Więcej o: