ZUS wstrzymuje wypłaty 500 plus dla części Ukraińców. Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje

"Do Biura RPO wpływają liczne skargi obywateli Ukrainy, którym wstrzymano wypłatę świadczenia wychowawczego" - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Problemem okazuje się specjalny status UKR. Ministerstwo wyjaśnia, jak go nie stracić.

ZUS wstrzymuje wypłaty 500 Plus niektórym obywatelom Ukrainy - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich do którego zgłaszają się przybysze zza wschodniej granicy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma niektórym odbierać prawo do świadczenia, pomimo tego, że przestrzegają przepisów i np. nie opuszczają kraju na więcej niż 30 dni. 

Zobacz wideo "Przestrzegam! Wagnerowcy mogą przebierać się za nielegalnych migrantów". Morawiecki przy granicy

500 Plus, obok Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce. Przyznawany jest im specjalny status określany jako UKR. Jeśli jednak cudzoziemiec opuści nasz kraj na więcej niż 30 dni status - wraz z uprawnieniami do otrzymywania pieniędzy - traci. 

Do Biura RPO wpływają liczne skargi obywateli Ukrainy, którym wstrzymano wypłatę świadczenia wychowawczego z powodu utraty statusu UKR. Wskazują oni, że nie opuszczali terytorium Polski na okres powyżej 30 dni - co powoduje utratę tego statusu z mocy prawa. W niektórych przypadkach utrata statusu nastąpiła mimo nieprzerwanego pobytu w Polsce

- twierdzi RPO w oświadczeniu. Rzecznik podkreśla, że wstrzymanie wypłat "szczególnie dotkliwie odczuwają osoby opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami, które z powodu bezpośredniej i stałej opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć zatrudnienia". 

Ministerstwo wyjaśnia. Konieczne, by nie stracić świadczenia

Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker, do które RPO zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia, informuje, że aby nie stracić  statusu UKR, uchodźcy wojenni z Ukrainy muszą przy każdorazowym wjeździe do Polski podawać jako jego cel działania wojenne na terytorium Ukrainy i okazać dokument elektroniczny diia.pl. "Inaczej wjazd takiej osoby do Polski jest ewidencjonowany w zwykłym systemie wjazdów Straży Granicznej, a nie tym przeznaczonym dla uchodźców wojennych z Ukrainy" - twierdzi.

Status UKR może zostać przywrócony automatycznie, gdy obywatel Ukrainy deklaruje podczas kontroli granicznej  jako cel wjazdu ewakuację z terytorium Ukrainy

- podkreśla ministerstwo. 

Do sprawy odniósł się też ZUS. Wyjaśnił że kluczowe są zapisy w rejestrze Straży Granicznej. - W przypadku utraty legalności tego pobytu, ZUS ma obowiązek uchylić prawo do świadczenia wychowawczego opierając się na danych z tego rejestru. Dzięki temu pomoc państwa polskiego trafia wyłącznie do uprawnionych osób - wyjaśnił Paweł Żebrowski, rzecznik instytucji w rozmowie z PAP.

Obywatele Ukrainy ze specjalnymi prawami

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy uchwalona po napaści Rosji sprawia, że Ukraińcy, podobnie jak obywatele Polski, są uprawnieni do szeregu świadczeń. Oprócz 500 Plus mogą np. korzystać z opieki zdrowotnej. Są uprawnienie do tego, by samodzielnie decydować, jaki podmiot leczniczy wybiorą. Warto podkreślić, że ustawa przewiduje też dostęp do profesjonalnej opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień, a także ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń medycznych - podobnie jak ma to miejsce w przypadku obywateli polskich. 

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło też inne udogodnienia dedykowane obywatelom Ukrainy. Jednym z najważniejszych jest aplikacja Likar. To narzędzie, które można wykorzystać do ułatwienia diagnostyki, komunikacji między pacjentem i lekarzem. I to bez konieczności posługiwania się językiem ukraińskim. Wszelkie komendy są automatycznie tłumaczone na język ukraiński lub powszechnie używany w Ukrainie język rosyjski. 

Ukraińcom przysługuje także m.in.: rodzinny kapitał opiekuńczy, zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy.

Więcej o: