Andrzej Duda podpisał ustawę o emeryturach pomostowych. "Przywraca sprawiedliwość"

Andrzej Duda podpisał umowę o emeryturach pomostowych. Dzięki temu świadczenie to będzie dostępne nie tylko dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o takim charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Ustawa wprowadza też szereg innych zmian.
Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

W środę po 14 Andrzej Duda podpisał oficjalnie ustawę o emeryturach pomostowych. Zapisy nowelizacji wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność" z 7 czerwca - podaje PAP. Dotychczas emerytury pomostowe przysługiwały tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli miały charakter wygasający. Nowelizacja to zmienia. 

Emerytury pomostowe. Andrzej Duda podpisał nowelizację

"Nowela uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych, zapewnia ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłącza dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Przepisy podwyższają też roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych" - wylicza PAP. 

Ta ustawa zmieniająca ustawę o emeryturach pomostowych przywraca sprawiedliwość

- powiedział Andrzej Duda po podpisaniu ustawy. 

"W uzasadnieniu do projektu autorstwa PiS zwrócono uwagę, że postęp technologiczny, który był zakładany w momencie wprowadzania przepisów ustawy, nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane" - czytamy na PAP.

Nowelizacja znosi warunek nabycia prawa do emerytury pomostowej, jakim było wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Zmienia się też kwestia rekompensaty za brak prawa do wcześniejsze emerytury mimo wykonywania pracy o szczególnym charakterze. W nowelizacji zapisano m.in., że okres takiej pracy, który uprawnia do ustalenia rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009 r. Ponadto zgodnie z nowelizacją każda forma wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze, bez względu na jej podstawę prawną, powoduje zawieszenie prawa do emerytury pomostowej. Nie dotyczy więc to tylko świadczeń w ramach stosunku pracy jak dotychczas, ale także wszystkich pozostałych umów pracowniczych. Nowe przepisy podwyższyły też z 500 zł do 840 zł roczny limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym

"Kolejnym rozwiązaniem zawartym w nowelizacji jest wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Koszt wprowadzenia tego rozwiązania to ok. 42 mln zł. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, dodatku za pracę w nocy i dodatku stażowego" - pisze PAP. 

Więcej o: