Jak sprawdzić OFE zmarłego? Ile pieniędzy można dostać i jak je odzyskać?

Pieniądze zgromadzone na koncie OFE zmarłego mogą odziedziczyć spadkobiercy z najbliższej rodziny, w tym mąż i żona. Co ważne, możliwość ta nie ulega przedawnieniu. Dowiedz się, jak sprawdzić stan konta OFE zmarłego bliskiego. W jaki sposób możesz odzyskać pieniądze? Po upływie jakiego czasu?

Jeżeli osoba, która posiadała konto w OFE umrze, pieniądze zgromadzone przez nią w ramach funduszu podlegają dziedziczeniu. Prawo mają do tego najbliższe osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 roku. Jeśli jednak zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia,  środki, jak wskazuje ZUS,  wchodzą w skład masy spadkowej.

Zobacz wideo Czy Tusk okradł Polaków reformą OFE?

Jak sprawdzić OFE zmarłego? Ile pieniędzy można dostać?

Aby dowiedzieć się, czy zmarły bliski był członkiem OFE, oraz ile pieniędzy mógł zgromadzić na swoim koncie, należy skontaktować się z właściwym, przez wzgląd na miejsce zamieszkania, oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy przesłać zapytanie wraz z dołączonym do niego odpisem aktu zgonu oraz kopii dokumentu tożsamości. Według komunikatu ZUS cytowanego przez "Dziennik Gazeta Prawna", na subkoncie zmarłego płatnika pozostaje zwykle ok. 29 tys. zł.  

W jaki sposób odzyskać pieniądze z OFE zmarłego?

"Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, poinformuj fundusz, do którego należała, o jej śmierci i złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE. Następnie, w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować nas (ZUS) o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach" - czytamy w informatorze ZUS.

Aby starać się o wypłatę zgromadzonych pieniędzy na subkoncie zmarłego w OFE należy złożyć wspomniany przez ZUS wniosek towarzystwa emerytalnego, do którego należy dołączyć odpowiednie dokumenty w tym:

  • skrócony odpis aktu zgonu osoby ubezpieczonej; 
  • potwierdzenie o byciu spadkobiercą ubezpieczonego (jeśli został zgłoszony podczas zawierania umowy z OFE), w przypadku męża lub żony jest to akt małżeństwa;
  • dokument potwierdzający tożsamość

Co więcej, przydatny może okazać się także testament zmarłego. Środki OFE nie mogą zostać przesłane wcześniej niż w ciągu miesiąca od wysłania dokumentów. 

Więcej o: