Dell SonicWALL Capture, wyjątkowo skuteczna usługa zabezpieczająca

SonicWALL Capture Advanced Threat Protection Service to pierwsze na rynku wielomodułowe wydzielone środowisko uruchamiania aplikacji (ang. sandbox), które umożliwia natychmiastowe blokowanie podejrzanych plików do chwili oceny ich bezpieczeństwa.
embed

Oprogramowanie SonicOS 6.2.6 zostało rozszerzone o usługę Content Filtering Service, która ułatwia firmom kontrolowanie dostępu do stron internetowych ograniczających produktywność lub zawierających nieodpowiednie treści.

Cyberprzestępcy opracowali już techniki, za pomocą których szkodliwe oprogramowanie wykrywa obecność środowisk sandbox ,a tym samym może uniknąć detekcji. Jednak zaawansowana usługa SonicWALL Capture, dzięki trzem zróżnicowanym technologicznie modułom sandbox do analizy zagrożeń w chmurze w czasie rzeczywistym, jest odporna na tego typu praktyki. Ponadto, usługę Capture można skonfigurować tak, aby blokowała podejrzane pliki już od momentu, w którym dostały się do systemu, do chwili zakończenia oceny ich bezpieczeństwa. Oznacza to, że oprogramowanie SonicOS 6.2.6 z funkcją SonicWALL Capture, przeznaczone do użytku z zaporami SonicWALL TZ, NSA i SuperMassive z serii 9000, chroni klientów przed najbardziej zaawansowanymi współczesnymi zagrożeniami, w tym atakami klasy zero-day .

Nowa usługa SonicWALL Capture jest kolejnym ważnym elementem pakietu narzędzi zabezpieczających, który pomaga nam w codziennej walce z nowymi zagrożeniami. ? mówi Angel Torres, CIO firmy Credit Services Inc , zajmującej się doradztwem kredytowym. - Odkąd korzystamy z tej usługi, wiemy, że mamy partnera, który wspólnie z nami dba o bezpieczeństwo systemu. Capture nie dopuszcza do sieci szkodliwych plików, dzięki czemu zapewnia naszej firmie i jej klientom lepszą ochronę przed nowymi zagrożeniami. ? dodaje Torres .

SonicWALL Content Filtering Service 4.0: większa wydajność oraz łatwa i komfortowa obsługa

Nowa usługa SonicWALL Content Filtering Service (CFS) 4.0, dostępna w oprogramowaniu SonicOS 6.2.6, umożliwia działom IT wdrażanie reguł ochrony i produktywności oraz blokowanie treści internetowych, które są nieodpowiednie, niezgodne z prawem lub ograniczają produktywność pracowników. Najważniejsze nowe funkcje:

  • Otwieranie zablokowanych stron, zarządzanie przepustowością i potwierdzanie działań ? oprócz dotychczas dostępnych metod zezwalania i blokowania, usługa CFS 4.0 oferuje również funkcje otwierania zablokowanych stron (za pomocą hasła), zarządzania przepustowością i potwierdzania wszelakich działań. Zapewniają one administratorom większą kontrolę nad poszczególnymi kategoriami domen. Wspomniane funkcje mogą być konfigurowane na poziomie reguł (w oderwaniu od globalnych ustawień). Umożliwia to np. instytucjom edukacyjnym personalizację rozwiązań do nauczania w poszczególnych szkołach, salach lub grupach użytkowników w obrębie zapory, dzięki czemu nauczyciele i administratorzy systemów informatycznych mogą zwiększyć efektywność podczas zajęć.
  • Tryb YouTube Restricted ? tryb podobny do funkcji kontroli rodzicielskiej. Wykorzystując technologię własną serwisu YouTube, uniemożliwia wyszukiwanie lub przeglądanie nieodpowiednich filmów wideo.

Dostępność

Oprogramowanie SonicWALL SonicOS 6.2.6 jest już ogólnodostępne od początku sierpnia, podobnie jak usługa SonicWALL Capture ATP dla urządzeń SonicWALL SuperMassive z serii 9000, zapór NSA oraz wybranych modeli zapór TZ. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotychczasowi klienci mogą skontaktować się z odpowiednimi przedstawicielami handlowymi lub wysłać e-mail na adres sales@sonicwall.com