SDS to przyszłość pamięci masowej do przechowywania danych?

Niektórzy uważają, że przyszłość przedsiębiorstw jest uzależniona od pamięci masowej, zdefiniowanej programowo (ang. Software Defined Storage ? SDS). Dlaczego?
embed

Konfigurację SDS można dostosowywać do zmieniających się potrzeb, co zmniejsza zapotrzebowanie na zakup nowego sprzętu w przyszłości. Czym właściwie jest SDS? Firma Kingston Technology odpowiada na szereg pytań wyjaśniających słuszność zastosowania SDS w przedsiębiorstwach.

Pamięć masowa zdefiniowana programowo (SDS) pojawiła się na rynku IT w idealnym momencie. Ilość powstających danych cały czas rośnie, podobnie jak liczba sposobów ich wykorzystania. Coraz więcej aplikacji i narzędzi biznesowych online jest przenoszonych do usług chmury. Dynamiczny rozwój technologii mobilnych i mediów społecznościowych spowodował pojawienie się zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo danych oraz ułatwiające walkę z cyberatakami i oszustwami.

Mimo to wiele działów informatycznych wciąż stosuje tradycyjne sposoby zarządzania danymi, a nowe technologie kupuje dopiero wtedy, gdy stare nie są wystarczające. To nieefektywna i kosztowna praktyka, która może spowolnić pracę całego systemu i zmniejszyć jego produktywność.

Równocześnie zaciera się granica między infrastrukturą informatyczną, a operacjami biznesowymi. Zwiększa to presję wywieraną na działy informatyczne, od których oczekuje się: usprawnienia obsługi użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa danych, ułatwienia firmie szybszego podejmowania trafnych decyzji oraz osiągnięcia przewagi nad konkurencją.

Wiąże się z tym wiele pytań. Należy znaleźć szybsze, prostsze, atakże bardziej zaawansowane metody przechowywania i wyszukiwania danych, równocześnie utrzymując zaufanie klientów oraz zapewniając im ochronę danych osobowych.

Systemy SDS pojawiły się na rynku w 2013 roku i zdążyły już udowodnić, że nie tylko spełniają te warunki, ale również zapewniają większą elastyczność i niezawodność przy niższych kosztach.

Czym jest SDS?

Najkrócej mówiąc, technologia SDS oddziela oprogramowanie usług pamięci masowej od sprzętu, na którym są one zainstalowane. Oznacza to, że standardowe funkcje, takie jak: deduplikacja, replikacja i tworzenie kopii zapasowej nie są połączone w jednym pakiecie ze sprzętem, na którym przechowywane są dane. Użytkownik zyskuje więc lepszą kontrolę nad swoim systemem, co przekłada się na mniejsze wydatki w przyszłości.

Czym różni się SDS od tradycyjnych systemów pamięci masowej?

W tradycyjnych systemach pamięci masowej kwestie kontroli i danych są ze sobą połączone, co znacznie utrudnia zarządzanie wirtualizacją w złożonych środowiskach wirtualnych.

Kolejna różnica polega na tym, że w środowisku SDS usługi dotyczące danych mogą być realizowane na serwerach, w pamięci masowej lub w obu tych systemach jednocześnie. Zwiększa to elastyczność, skalowalność, bezpieczeństwo i niezawodność oraz zmienia reguły gry w dziedzinie wdrażania pamięci masowej i zarządzania nią.

Środowisko SDS jest również wolne od ograniczeń fizycznych. Zasoby pamięci masowej są uproszczone, co ułatwia ich wykorzystanie w sposób bardziej efektywny i ekonomiczny. Ponadto oprogramowanie systemu SDS upraszcza zarządzanie takimi procesami jak deduplikacja, replikacja, dynamiczne przydzielanie zasobów oraz tworzenie obrazów stanu i kopii zapasowych.

To nie wszystko. W miarę wzrostu ilości danych firma może dodawać do systemu SDS niezależne ?warstwy? zwiększające wydajność i pojemność.

Dlaczego warto przetestować system SDS?

Za wykorzystaniem systemu SDS przemawiają następujące korzyści i funkcje:

 • Możliwość zbudowania własnego rozwiązania obejmującego pamięć masową i usługi dotyczące danych w razie zmiany zapotrzebowania.
 • Możliwość dodawania nowych funkcji do używanego już sprzętu bez konieczności wymiany całego urządzenia.
 • Możliwość tworzenia pul pamięci masowej i innych zasobów.
 • Dostęp do samoobsługowego interfejsu dla użytkowników i automatyzacja zarządzania.
 • Możliwość konfigurowania reguł zarządzania pamięcią masową i usługami dotyczącymi danych.
 • Możliwość odzyskania poniesionych wydatków dzięki modelowi obciążeń zwrotnych na podstawie uwierzytelnienia użytkownika pamięci masowej.

Istnieje jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto zaufać SDS. Technologia ta na nowo definiuje role administratorów pamięci masowej, którzy nie muszą już rozwiązywać nagłych problemów powodujących obniżenie poziomu usług. Mogą oni wykonywać bardziej zaawansowane zadania, takie jak tworzenie zasad, określanie poziomów usług i przydzielanie nowych zasobów, jak również tworzenie inteligentnych strategii, które ułatwiają rozwój całego przedsiębiorstwa.

Znaczenie sprzętu

Aby osiągnąć wszystkie te korzyści, potrzebują Państwo niezawodnego i odpornego na awarie sprzętu. Dlaczego? Zalety używania systemu SDS ? takie jak obniżenie kosztów i zwiększenie możliwości konfiguracji ? są uzależnione od używanego sprzętu. Na przykład:

 • Niezawodność. Sprzęt obsługujący system SDS nie musi być najdroższy, najwydajniejszy - powinien mieć dobrą jakość. W przeciwnym wypadku oszczędności może przekreślić utrata produktywności z powodu awarii.
 • Wydajność. W sytuacji idealnej sprzęt dla systemu SDS powinien umożliwiać wydajne funkcjonowanie obu warstw pamięci masowej ? dysków typu flash i dysków twardych. Wówczas migracje między platformami sprzętowymi można przeprowadzać wewnętrznie w automatyczny sposób.
 • Skalowalność. Nawet w przypadku SDS potrzebny jest system, który obsługuje różne typy nośników, co umożliwia znaczne zwiększenie pojemności bez obniżania wydajności.
 • Elastyczność. Najlepiej, gdy można oddzielić usługi dotyczące danych, takie jak dynamiczne przydzielanie zasobów, tworzenie obrazów stanu i replikacja, od pakietu, w którym zostały dostarczone. Połączenie tych usług w pakiet może utrudnić funkcjonowanie systemu SDS.

Systemy SSD: inteligentny wybór

Bardzo często pojawia się pytanie: czy zastosowanie SDS w dyskach SSD (solid state drives ) przyniesie lepsze rezultatyniż w przypadku tradycyjnych dysków twardych (hard disk drives )? Wszystko zależy od typu obsługiwanych obciążeń i wymaganych przez nie zasobów.

W systemach SDS duże znaczenie ma szybkość, wydajność i niezawodność. Większość ekspertów branżowych zaleca stosowanie macierzy pamięci masowych, które łączą warstwy dysków twardych i SSD lub składają się wyłącznie z dysków SSD.

Dlaczego lepszym rozwiązaniem są dyski SSD?? 

 • Szybszy dostęp do danych (nawet 100 razy)
 • Odporność na uderzenia i drgania
 • Wytrzymałość na skrajne temperatury
 • Mniejsze zużycie energii
 • Mniej wytwarzanego ciepła i mniejszy hałas podczas pracy
 • Brak części ruchomych, co zwiększa trwałość urządzenia

Kompleksowe rozwiązanie

Pamięć masowa sterowana programowo (Software Defined Storage) to szybko rozwijająca się technologia, która zyskuje popularność dzięki elastyczności i niższym kosztom. Warto pamiętać, że pełne wykorzystanie potencjału SDS wymaga niezawodnego, bezpiecznego sprzętu. Połączenie tych dwóch elementów umożliwia firmie realizację przyszłościowej strategii rozwoju pamięci masowej, a działowi informatycznemu zapewnia lepszą kontrolę nad większą ilością danych i transakcji.

Kingston Technology może skonfigurować Państwa systemy z wykorzystaniem różnych zasobów takich jak: pamięć, dyski SSD i wiele innych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.kingston.com .