Komisja Europejska krytykuje plany budżetowe. Włochy i Francja w ogonie strefy euro

Komisja Europejska skrytykowała plany budżetowe na rok 2020 niektórych krajów strefy euro. Włochy z najgorszym wynikiem.

Jak poinformowała Komisja Europejska, w przypadku Włoch, Francji, ale także Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Słoweni, Słowacji i Finlandii stwierdziła ona w planach budżetowych na rok 2020 uchybienia w zakresie wytycznych europejskich.

Przyszły wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis powiedział, że przede wszystkim Włochy i Francja muszą nanieść poprawki. Nie wymienił jednak żadnych konkretnych postulatów. - Nie mówimy, że musi się to natychmiast zmienić - zaznaczył Łotysz.

Rutynowa kontrola

Ocena KE jest częścią corocznej rutynowej kontroli planów budżetowych państw członkowskich UE. W żadnym z 19 krajów strefy euro nie stwierdzono "poważnych problemów", które ostatecznie mogłyby doprowadzić do złamania przepisów UE. W innym przypadku, jak miało to miejsce w ubiegłym roku z Włochami, spowodowało to potrzebę zmian.

>>>>> Zobacz wideo. Nowa szefowa KE - od szybkiego sukcesu do kontrowersji

Zobacz wideo

Zadłużone Włochy

EU prognozuje dla Włoch w przyszłych latach rosnący wskaźnik zadłużenia. Do 2021 r. wydatki publiczne w porównaniu z wynikami gospodarczymi wzrosną do 137,4 procent. Włochy już teraz mają w liczbach absolutnych najwyższe zadłużenie w UE. 

Poza tym strukturalny deficyt budżetowy Włoch, który pomija dodatkowe przychody i wydatki, pogorszył się w 2020 r. o 2,5 proc. w stosunku do wyników gospodarczych, chociaż sygnalizowana była nawet pewna poprawa.

Obowiązująca w UE granica zadłużenia wynosi 60 procent. W przypadku wyższego zadłużenia przepisy unijne nakazują jego redukcję. 

Niemcy przy całkowitym zadłużeniu w 2019 spadną po 17 latach poniżej granicy 60 procent.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle