Działania Velvet CARE w trosce o ochronę środowiska

W dzisiejszych czasach często obserwujemy niepokojące zmiany klimatyczne, jesteśmy świadkami wyczerpywania zasobów naturalnych czy zanieczyszczania planety. Velvet CARE, producent popularnych papierów toaletowych, ręczników i chusteczek higienicznych marki Velvet, nie godzi się z tym stanem rzeczy i podejmuje wysiłki, by temu przeciwdziałać. Wyznacza cele w ramach własnej organizacji oraz inspiruje innych w walce o ochronę środowiska naturalnego. Ekologia jest dla firmy strategicznie istotnym tematem, co pokazuje troska i dbałość o środowisko już od początku jej powstania.

W roku 2020 Velvet CARE ogłosił strategię zrównoważonego rozwoju pod nazwą Eco Agenda 2025. Jest to mapa celów i ambicji, które organizacja stawia sobie na najbliższe lata. Jej hasło „Achieve more with less” (Osiągać Więcej, Zużywać Mniej) oznacza chęć sięgania po więcej, bo rozwój to jedna z wartości, która jej przyświeca. Firma dąży do tego, aby każdego dnia działać odpowiedzialnie i z troską o środowisko, w którym żyjemy.

Eco Agenda 2025 składa się z trzech filarów – obszarów, wokół których koncentrowane są działania. Pierwszy z nich to Produkt - ambicją firmy jest, by był on zawsze najwyższej jakości. Drugi to Organizacja, bo wobec siebie samych przedsiębiorstwo wymaga najwięcej. Trzeci to Inspiracja, bo firma motywuje do zmian na lepsze zarówno siebie, jak i otoczenie.

Eko AgendaEko Agenda Velvet

 

Jak firma redukuje zużycie plastiku?

Wyroby Velvet CARE pakowane są w większości w opakowania plastikowe, jednak z dbałością o to, aby redukować jego ilość. Firma zrezygnowała z foliowych wklejek wewnątrz pudełek chusteczek Velvet, a tam gdzie nadal ze względów technologicznych wykorzystuje folię obniżyła jej gramaturę (bez strat na jakości i użyteczności dla konsumentów). W najbliższej przyszłości będzie też korzystać z regranulatów, czyli surowca plastikowego z odzysku. Firmie udało się już zredukować ilość wykorzystywanego plastiku o 17%, a deklaruje ona dalsze plany w tym zakresie - do końca 2022r zmniejszy jego zużycie o kolejne 20%.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

W tym zakresie Velvet CARE także może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami. Instalacja nowoczesnych kotłowni gazowych w ramach parku maszynowego pozwoliła na zmniejszenie emisji SO2 o 69% , NO2 o 52%, zaś emisja CO2 spadła o 32%. Firma nie poprzestaje jednak na tym i każdego dnia stara się dbać o to, by ograniczać ślad węglowy, m.in. podejmując pracę nad efektywnym wypełnianiem samochodów transportujących produkty. W 2020 r. zmieniono rozmiary opakowań chusteczek Velvet, co pozwoliło umieścić większą ilość towaru na powierzchni palet. W efekcie wykonywane jest mniej transportów, by dowieźć chusteczki do sklepów, co znacznie zmniejsza emisje spalin do atmosfery. Już wkrótce na rynku pojawią się również papiery toaletowe Velvet z nowej linii produktowej. Jej eko-przewaga zostanie wyjaśniona bezpośrednio na opakowaniu, co umożliwi konsumentowi zapoznanie się z produktem i podjęcie racjonalnego, ekologicznego wyboru.

Do jakiego pojemnika wyrzucić puste opakowanie po chusteczkach Velvet?

99% używanych przez markę opakowań nadaje się do recyclingu, jednak nieustająco firma pracuje nad tym, aby ułatwiać proces ich odzysku. W minionym roku, oprócz usunięcia foliowej wklejki z pudełek chusteczek Velvet  (co znacznie ułatwia konsumentom proces ich segregacji), całkowicie zmieniono używany na opakowaniach lakier światłoutwardzalny (tzw. UV), na lakier dyspersyjny (wodny) - przyjazny środowisku. Kartoniki chusteczek oraz kartony zbiorcze są wykonane z tektury makulaturowej, a puste pudełka można bez obaw wyrzucać do pojemników na papier.

Jak Velvet CARE dba o lasy?

Wykorzystywane w fabryce surowce pochodzą z odpowiedzialnych źródeł, co potwierdzają certyfikaty gospodarki leśnej znajdujące się na produktach. Główny, używany przez firmę do produkcji materiał - celuloza jest dostarczany tylko przez sprawdzonych dostawców z certyfikowanych i kontrolowanych, w większości europejskich źródeł. Lasy, z których jest pozyskiwana są odpowiednio uprawiane i odnawiane spełniając normy nowoczesnego, zrównoważonego leśnictwa. To bardzo ważne, bo od kondycji i powierzchni lasów na ziemi zależy jakość naszego życia.

O swoich działaniach firma informuje konsumentów zamieszczając na opakowaniach produktów marki Velvet znak Save Nature, który obrazuje kluczowe obszary jej działań:

- ochrona lasów,
- recykling opakowań oraz surowców,
- oszczędne zużywanie wody,
- redukcja wykorzystywanego plastiku,
- zmniejszenie emisji spalin.

Save NatureSave Nature Velvet

Marka Velvet prowadzi również kampanię pod hasłem przewodnim „Działamy dziś z myślą o jutrze”. Jej celem jest troska o naszą planetę, by pozostała piękna, zielona i czysta! Jednym z działań w ramach tej kampanii jest EkoLoteria Velvet - każdy, kto bierze w niej udział pomaga zasadzić Las Velvet, który zostanie na Ziemi, by cieszyły się nim następne pokolenia. 

W Velvet CARE ekologia jest ważnym tematem. W wizji firmy zapisano:

„… chcemy być liderem w zaspokajaniu potrzeb konsumentów, pozostając jednocześnie w harmonii ze środowiskiem…” 

Ten właśnie cel firma stara się realizować od lat, z każdym rokiem podejmując kolejne kroki na drodze zrównoważonego rozwoju.

Więcej o: