250 ha drzew może pójść pod topór. Lasy Państwowe niechętne wielkiej wycince pod fabrykę elektryków

"Obie strony rozmawiają" - tak o inwestycji polskiej spółki, która chce budować polskie samochody elektryczne, mówi przedstawiciel Lasów Państwowych. Według pierwszych propozycji inwestora fabryka miałaby stanąć w miejscu, gdzie dziś rosną tysiące drzew. Mamy komentarz spółki.

W Jaworznie, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych. Za projektem Izera stoi ElectroMobility Poland, firma, która określa się jako ekspert w przetwarzaniu metali, tworzyw sztucznych, tworzeniu układów elektronicznych czy napędów. 

"Lokalizacja fabryki Izery na Śląsku wpłynie na transformację regionu oraz wpisze się w jego innowacyjną specjalizację" - podkreślił w grudniu minister Michał Kurtyka, gdy ogłaszano plany inwestycyjne. Resort informował wówczas, że symboliczne wbicie łopaty pod fabrykę jest planowane w roku 2021. "Dzięki nowej fabryce pracę znajdzie tu ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów. Produkcja aut rozpocznie się w 2024 roku" - informował resort. 

Zobacz wideo Aktywiska Młodzieżowego Strajku Klimatycznego apeluje do polskich polityków

Fabryka samochodów w miejsce lasu? Jest negatywna opinia, ale rozmowy trwają

Początkowy entuzjazm ustąpił jednak miejsca wątpliwościom. Fabryka miałaby bowiem stanąć w miejscu, gdzie dziś rośnie gęsty las. Do przeprowadzenia inwestycji niezbędne byłoby wykarczowanie obszaru o powierzchni 250 hektarów. Budzi to wątpliwości leśników. 

- Lasy Państwowe są za rozwojem elektromobilności, oraz realizacją kluczowych projektów na terenie województwa śląskiego - zapewnia w rozmowie z next.gazeta.pl Marek Mróz Rzecznik Prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Przyznaje jednak, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wydała negatywną opinię jedynie do pierwszych propozycji, jakie złożyło Electromobility Poland w kwestii lokalizacji inwestycji. - Opinia wydana była po otrzymaniu od Nadleśnictwa Chrzanów opinii wspomagającej, także negatywnej - stwierdził.

Przedstawiciel Lasów Państwowych zaznaczył, że wydanie negatywnej opinii nie oznacza zakończenia rozmów i braku zgody. - Obie strony rozmawiają ze sobą, starając się wypracować takie rozwiązania, które będą akceptowalne przez każdą ze stron. W trakcie rozmów zostało zaproponowane kilka różnych scenariuszy, które w tej chwili są rozważane przez każdą ze stron - wyjaśnia rzecznik LP. 

Leśnicy oczekują na decyzję Ministerstwa Środowiska. Możliwe, że fabryka elektryków zostanie ostatecznie wzniesiona w innej lokalizacji. 

Gigant chce budować samochody elektryczne 

ElectroMobility Poland to spółka, którą powołały do życia firmy PGE, Energa, Enea i Tauron. Prezentacja koncepcyjnych wersji samochodów elektrycznych - SUV-a i hatchbacka z elektrycznymi napędami - odbyła się w lipcu. 

Planowany zasięg aut na pełnym akumulatorze to 400 km, ładowanie baterii do 80 pojemności ma wymagać 30 minut. 

Do końca zeszłego roku w Polsce zarejestrowano nieco ponad 22 tys. aut elektrycznych. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych w raporcie "Polish EV Outlook 2020" szacuje, że za 5 lat będzie ich 280 tysięcy. Na faktyczną liczbę samochodów na prąd, w ocenie ekspertów, wpłyną preferencyjne warunki zakupu, np. możliwość odliczenia VAT-u.

Komentarz spółki: W przeszłości był to obszar intensywnej działalności przemysłowej, a kilkudziesięcioletni proces jego rekultywacji w kierunku leśnym nie zakończył się sukcesem

Firma ElectroMobility Poland przesłała do redakcji next.gazeta.pl komentarz, który publikujemy w całości. 

Wybór lokalizacji dla fabryki Izery był postępowaniem wieloetapowym w którym procesowi wyboru poddano ponad 30 lokalizacji. Kilka z nich poddano szczegółowemu procesowi due dilligence,  który również obejmował analizy środowiskowe. Teren przeznaczony pod budowę fabryki Izery w Jaworznie ma powierzchnię ok. 118 ha, z czego około 70 proc.  stanowią zadrzewienia i zakrzaczenia. Należą one do kategorii ochronności: "trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłowej w miastach". W przeszłości był to obszar intensywnej działalności przemysłowej, a kilkudziesięcioletni proces jego rekultywacji w kierunku leśnym nie zakończył się sukcesem. Na analizowanym terenie i w jego sąsiedztwie brak jest form ochrony przyrody, przy równoczesnym występowaniu drzew silnie zdegradowanych, uszkodzonych i o wtórnym pochodzeniu. Potencjał siedliskowy tego obszaru jest stosunkowo niski.

Wartym podkreślenia jest fakt, że lokalizacja ta, jest jedyną na terenie Województwa śląskiego spełniające kryteria bazowe dla tego typu inwestycji i umożliwiająca jej rozpoczęcie jeszcze w tym roku. Znalezienie lokalizacji dla fabryki samochodów jest bardzo wymagające ze względu na wysokie wymagania dotyczące m.in; rozmiaru, kształtu działki, dostępności mediów, infrastruktury drogowej i kolejowe, dostępności odpowiedniego zaplecza w postaci chociażby istniejących już fabryk potencjalnych poddostawców etc. Lokalizacja zakładu  na terenie Województwa śląskiego jest również ważna w kontekście transformacji regionu oraz perspektyw zatrudnienia w planowanej fabryce. Przem ysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej "kalorycznych" branż jeżeli chodzi o generowanie miejsc pracy. Jedno miejsce w fabryce samochodów generuje 3-5 miejsc pracy u poddostawców lub firm kooperujących. Planuje się, że w fabryce Izery docelowo znajdzie zatrudnienie ok 3 tys. osób, a dodatkowe 12 tys. u poddostawców i kooperantów.  Dlatego też inwestycja będzie miała wpływ nie tylko na samo miasto i powiat Jaworznicki, ale również będzie oddziaływać na cały region.    

Inwestycja wkomponuje się również w obecny charakter obszaru, gdzie stosunkowo duże zakłady publiczne – elektrownie Jaworzno III i Jaworzno II otoczone są terenami leśnymi, a zbiorowiska leśne wokół przyszłego terenu inwestycyjnego umożliwią dalszą migrację zwierząt na tym obszarze. Ze względu na niezadowalające i przedłużające się efekty procesu rekultywacji Prezydent Miasta Jaworzna nie wydał nowej decyzji na jego dalsze przedłużenie. W Studium Uwarunkowań  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowy teren uznano jako strategiczny obszar do inwestowania.

Strony prowadzą prace nad umożliwieniem rozpoczęcia inwestycji w IV kwartale bieżącego roku. Harmonogram nie jest zagrożony.

Więcej o: