Harmonogram wywozu śmieci. Jak odbierane są poszczególne odpady?

Harmonogram wywozu śmieci jest to szczegółowy wykaz dat, kiedy odbierane będą z naszej posesji poszczególne typy odpadów. Warto go zachować i śledzić, aby nie przegapić dnia, w którym pojemniki powinny być dostępne dla firmy zajmującej się wywozem śmieci i utylizacją.

Harmonogram wywozu śmieci 2021: gdzie go znaleźć?

Harmonogram wywozu śmieci 2021 to dokument, który szczegółowo określa terminy odbioru poszczególnych grup odpadów spod danego adresu. Za jego przygotowanie odpowiedzialna jest firma zajmująca się wywozem odpadów na danym obszarze. Harmonogram wywozu śmieci zazwyczaj trafia do domów w formie papierowej lub elektronicznej na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego roku, w którym będzie obowiązywał. Ważne jest, aby się z nim zapoznać i go przestrzegać, gdyż w innym wypadku możemy mieć problem ze znalezieniem miejsca na składowanie odpadów do kolejnego odbioru.

Harmonogram wywozu śmieci zazwyczaj można także sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorstwa, gospodarującego naszymi odpadami lub kontaktując się z nim bezpośrednio (telefonicznie lub mailowo). Prostym sposobem jest też zapytanie najbliższego sąsiada o harmonogram, gdyż zazwyczaj jest on jednakowy dla większej okolicy.

Harmonogram odbioru odpadów: jak wygląda?

W związku ze zwiększoną troską o środowisko naturalne w ostatnich latach dużą wagę przykłada się do prawidłowej segregacji śmieci. Możliwość przetworzenia części tworzyw sztucznych i wpuszczenia ich do ponownego użytku sprawia, że środowisko naturalne mniej cierpi i nie jest tak mocno zaśmiecane.

Dlatego też w większości kraju od dłuższego czasu funkcjonuje już segregacja śmieci komunalnych na pięć frakcji:

 • metale i tworzywa sztuczne (żółta)
 • papier i tektura (niebieska)
 • szkło (zielona)
 • bio (brązowa)
 • zmieszane (czarna)

W zależności od tego, z jakim odpadem mamy do czynienia, powinniśmy go umieścić w odpowiednim koszu. Jeśli nie nadaje się on do żadnej z kategorii, np. odpady budowlane, leki, odpady niebezpieczne czy baterie, wówczas należy znaleźć informację, gdzie w naszej okolicy możemy oddać takie śmieci, aby zostały w prawidłowy sposób zutylizowane. Najczęściej zajmuje się tym PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie każdej gminy.

Każdy rodzaj odpadów wywożony jest przez przeznaczone do tego pojazdy, dlatego też w większości miejsc nie odbywa się to na raz, tylko według harmonogramu odbioru odpadów. W zależności od konkretnej firmy odbiór poszczególnych odpadów odbywa się częściej lub rzadziej. Zwykle najczęściej zabierane są odpady bio, gdyż pod wpływem temperatury gniją, tworząc nieprzyjemny zapach, a ponadto stanowią pożywkę dla zwierząt, np. szczurów. Inne frakcje zabierane są z częstotliwością odpowiednią do typu zabudowy - blokowiska, skupiska kamienic są obsługiwane zdecydowanie częściej niż domki jednorodzinne. 

Zobacz wideo Co się dzieje z naszymi śmieciami? Gazeta.pl z wizytą w sortowni BYŚ

Wywóz śmieci harmonogram: przykłady

Jak może wyglądać przykładowy harmonogram wywozu śmieci? Weźmy przykład jednej z dzielnic Lublina, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna. Firma zajmująca się gospodarowaniem odpadami przewiduje:

 • odbiór frakcji bio - raz w tygodniu (np. we czwartek)
 • odbiór metali i tworzyw sztucznych (co dwa tygodnie w środę)
 • odbiór szkła (raz w miesiącu w środę)
 • odbiór papieru i tektury (raz w miesiącu w środę)
 • odbiór frakcji zmieszanej (co dwa tygodnie w poniedziałek)
 • odbiór frakcji zielonej, czyli odpadów ogrodowych (skoszona trawa, liście itp.) co dwa tygodnie w czwartek od kwietnia do listopada
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych - jeden wybrany dzień raz na dwa miesiące.

Pozostałe odpady należy dostarczać do punktu PSZOK lub zlokalizowanych na terenie miasta specjalnych pojemników na różnego rodzaju odpady, np. elektrośmieci. 

Odbiór odpadów: w każdej gminie według indywidualnych zasad

Zasady odbioru odpadów są uzależnione od przedsiębiorstwa, które się nim zajmuje. W każdej gminie widoczne są więc różnice w tej kwestii. Np. w części gmin raz do roku można nieodpłatnie skorzystać z kontenera na odpady budowlane i pozbyć się odpadów poremontowych. Tymczasem w innych konieczność zadbania o pojemnik na tego rodzaju śmieci oraz ich wywiezienie jest scedowana na właściciela danego mieszkania lub domu. Podobnie jest w przypadku odpadów wielkogabarytowych, jak np. meble, dywany i inne tego rodzaju śmiecie, które w niektórych miejscach odbierane są w wyznaczonym terminie nieodpłatnie, a w innych trzeba samodzielnie zorganizować ich transport do wyznaczonego punktu. 

Zobacz też: Rząd znów grzebie w śmieciach. Chce przerzucić na samorządy całą odpowiedzialność za podwyżki

Więcej o: