Stena Recycling wspiera lokalne pomysły na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego to ważna część odpowiedzi na wiele współczesnych wyzwań - kryzys klimatyczny, niszczenie środowiska, zanieczyszczenie. Odejście od linearnego modelu gospodarki pozwala zminimalizować zużycie surowców i energii, a więc i naszą presje na środowisko. Jednak wielu z nas jest przyzwyczajonych np. do wyrzucania sprzętów zamiast naprawiania. Stena Recycling stara się to zmienić.

Prawie co druga osoba nie wie, gdzie w ich okolicy jest punkt, w którym można naprawić domowe sprzęty jak np. pralka, czy choćby zegarek. 70 proc. z nas nie słyszało o działaniach proekologicznych w zakresie recyklingu, które prowadzą lokalne instytucje - to wyniki badania, które przeprowadziła firma Stena Recycling.

By budować większą świadomość - a wraz z nią zaangażowanie społeczności - i wspierać lokalne inicjatywy, Stena Recycling promuje inicjatywy popularyzujące i realizujące Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. Stworzyła konkurs grantowy "GOZpodarne wyzwanie", który wyróżnia najlepsze, lokalne pomysły. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, samorządów czy instytucji takich jak świetlice, biblioteki czy lokalne kluby. Zgłaszać się mogą także szkoły i innych podmiotów działające w powiatach i miastach, gdzie oddziały ma Stena Recycling

Stena Recycling wspiera lokalne pomysły na budowanie gospodarki obiegu zamkniętegoStena Recycling wspiera lokalne pomysły na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego fot. materiały promocyjne

Z nadesłanych koncepcji wybranych zostanie maksymalnie 20, które otrzymają granty wysokości 5000 zł. Partnerem wspierającym konkursu jest Fundacja "Za górami, za lasami".

Realizowane dzięki temu projektowi inicjatywy mają budować u konsumentów podstawy kluczowe dla wprowadzenia w życie gospodarki obiegu zamkniętego. Nasze świadome, codzienne wybory są niezbędne do jej funkcjonowania. Lokalne samorządy i instytucje oraz organizacje pozarządowe są idealnymi partnerami do kształtowania takich postaw.

Stena Recycling wspiera lokalne pomysły na budowanie gospodarki obiegu zamkniętegoStena Recycling wspiera lokalne pomysły na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego fot. materiały promocyjne

Więcej o: