Wrocław. Powstaje specjalna sieć czujników zanieczyszczeń powietrza. "To przyszłość"

Poziom zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej można sprawdzać online w otwartej sieci pomiarów stężeń pyłu zawieszonego. Tworzona sieć stacji pomiarowych może pomóc mieszkańcom świadomie podejmować decyzje m.in. o aktywności na świeżym powietrzu, spacerach z dziećmi - szczególnie w okresie grzewczym.

Dzięki projektowi badaczy Uniwersytetu Wrocławskiego jakość powietrza można sprawdzić poprzez stronę internetową https://airquality.uni.wroc.pl/ i znaleźć jeden z punktów pomiarowych we Wrocławiu, aglomeracji Wrocławskiej, ale także w Bydgoszczy i okolicach. Uzupełni on prognozy jakości powietrza, udostępniane w portalu NaszePowietrze – http://prognozy.uni.wroc.pl .

Gdy jest zła jakość powietrza, dzieci i osoby starsze powinny pozostawać w domu. Już przy umiarkowanych zanieczyszczeniach powietrza podrażnione są nasze drogi oddechowe. Długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza wiąże się z poważnymi chorobami, jak choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego, krwionośnego czy nerwowego

- mówi Magdalena Korzystka-Muskała z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Rekomenduje ona sprawdzanie jakości powietrza codziennie rano, szczególnie zimą, kiedy narażenie na zanieczyszczenia powietrza wynikające z ogrzewania domów jest największe.

Wrocław. Sieć czujników stworzona we wspólpracy z Uniwersytetem Wrocławskim

Sieć pomiarów jakości powietrza powstała na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL "Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza". Partnerami są: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (zespołem kieruje Mateusz Tykierko) i Urząd Miasta Bydgoszcz. Zadaniem sieci jest dostarczanie informacji o stężeniach pyłu zawieszonego w okolicy czujników.

Z naszej sieci dla obszaru Wrocławia otrzymujemy 15 stanowisk, do tego 10 stanowisk w miejscowościach ościennych

– mówi kierownik projektu, dr Tymoteusz Sawiński z UWr. To daje naukowcom szansę na dodatkowe badania.

Możemy badać zależności między typem użytkowania terenu a jakością powietrza, między rodzajem mieszkań na danym obszarze a jakością powietrza, warunkami meteorologicznymi

- mówi.

Zanieczyszczenie powietrza pomogą badać czujniki niskokosztowe

Sieć jest oparta o specjalnie zaprojektowane w ramach Projektu czujniki niskokosztowe, w których zastosowano rozwiązania zapewniające jak najlepsze wyniki pomiarów. Czujniki zostały wyposażone w rozwiązania poprawiające jakość pomiarów w trudnych warunkach atmosferycznych – specjalnie zaprojektowane czerpnie, podgrzewany tor pomiarowy ograniczający wpływ mgły i osadów atmosferycznych na wyniki pomiarów. Dzięki temu można uzyskać wiarygodne wyniki nawet przy wysokiej wilgotności powietrza. Równolegle ze sobą pracują dwa moduły pomiarowe, tak by zminimalizować wpływ awarii i błędów na wyniki pomiarów.

Urządzenia zostały zainstalowane w optymalnych lokalizacjach, uwzględniających z jednej strony wymogi metodyczne pomiarów pyłu zawieszonego, z drugiej zaś wymogi bezpieczeństwa, możliwości instalacyjnych na danym obiekcie i dostęp do zasilania.

W ramach projektu naukowcy opracowują też zestaw "dobrych praktyk" związanych z takimi pomiarami - tak, aby użytkownicy urządzeń pomiarowych wiedzieli, na co zwrócić uwagę, jak zainstalować swoje stanowisko żeby dane były przydatne nie tylko dla nich, ale również były przydatne lokalnej społeczności. Zdaniem dra Sawińskiego czujniki niskokosztowe to przyszłość. Społeczeństwo będzie żądać dostępu do takich informacji z każdego punktu.

kol/ ekr/

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Więcej o: