Kaucja za szklane i plastikowe butelki. Bez paragonu do sklepów. Znamy kolejne szczegóły

System kaucyjny w Polsce pozwoli zwracać opakowania z tworzyw sztucznych bez konieczności okazywania paragonu. Ustawa wejdzie w życie w styczniu 2023 roku, a wprowadzający opakowania do obrotu będą musieli uruchomić systemy do końca 2024 roku. Projekt ustawy nie określa wysokości stawki kaucji na opakowania.

Projekt ustawy w sprawie systemu kaucyjnego trafił w poniedziałek do konsultacji publicznych. Ministerstwo Klimatu zaproponowało objęcie tym systemem jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do trzech litrów oraz opakowań szklanych po napojach o pojemności do 1,5 litra. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Recykling (zdjęcie ilustracyjne) Kaucja za szklane i plastikowe butelki. Jest projekt ustawy

System kaucyjny w Polsce będzie "bezparagonowy"

- Celem projektowanych przepisów dotyczących systemu kaucyjnego jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości odpadów do recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Tłumaczył, że przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach o pojemności półtora i trzech litrów będą mieli obowiązek zapewnienia poziomu selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych powstałych z tych opakowań. - Docelowo do roku 2030 - 90 proc. wprowadzonych opakowań danego rodzaju. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnego zbierania wprowadzający będą ponosili opłatę produktową - mówił.

Ekologia - więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wiceminister klimatu powiedział również, że system kaucyjny będzie "bezparagonowy". - Zwrot opakowania nie będzie wymagał okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Z kolei nieodebrana kaucja zostanie przekazana producentom z przeznaczeniem do wykorzystania wyłącznie na funkcjonowanie systemu - tłumaczył Jacek Ozdoba. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., ale wprowadzający do obrotu opakowania zostaną zobowiązani do utworzenia systemu nie później niż 24 miesiące po wejściu w życie ustawy, czyli najpóźniej do końca 2024 r.

Ekspert: Kaucja za puszkę i butelkę musi wynosić minimum 50 groszy Ekspert: Kaucja za puszkę i butelkę musi wynosić minimum 50 groszy

System kaucyjny będzie obowiązkowy dla dużych sklepów

Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt ustawy ma dostosować polskie przepisy do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zwanej dyrektywą SUP. Nakłada ona obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, wraz z ich zakrętkami i wieczkami, na poziomie 77 proc. w 2025 r. oraz 90 proc. w 2029 r.

W myśl nowych rozwiązań system kaucyjny powinien objąć obszar całego kraju i być powszechnie dostępny, tak by konsumenci mogli łatwo przekazać odpady po napojach. Ma być też równie dostępny dla wprowadzających napoje w opakowaniach oraz dla punktów sprzedaży. Nie określono jednak wysokości stawki kaucji na opakowania.

Projekt ustawy przewiduje, że w ramach systemu kaucyjnego wprowadzający napoje w opakowaniach będą zobowiązani do finansowania selektywnego zbierania tych opakowań oraz ich odbioru i transportu do producenta lub zakładu przetwarzania. Ponadto producenci będą musieli osiągnąć określone poziomy selektywnego zbierania opakowań. W przypadku niespełnienia tego kryterium będą musieli zapłacić opłatę produktową.

Puste butelki objęte systemem kaucyjnym będą musiały odbierać wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów. "Mniejsze jednostki handlowe mogą odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności" - wskazano w uzasadnieniu. Do pobierania kaucji będą zobowiązane wszystkie sklepy. Jej wysokość mają ustalać przedsiębiorcy.

Zobacz wideo Kermiche: Świadomość ekologiczna konsumentów się zwiększa
Więcej o: