Pierwsza rozprawa przeciwko Polsce za zmiany klimatu. "Państwo zawiodło"

W środę obyła się pierwsza rozprawa obywatelki przeciwko państwu w sprawie o zmiany klimatu. Wspierana przez ClientEarth mieszkanka Podlasia Małgorzata Górska mówiła przed sądem, że państwo ponosi winę za szkody, jakich ona doświadcza z powodu kryzysu klimatycznego. Teraz sąd czeka na pisemne stanowiska stron przed wydaniem wyroku.
Zobacz wideo Walka o środowisko na sali sądowej? „Jeśli nie ma możliwości dogadania się, to bardzo dobre rozwiązanie"

Czwartkowa rozprawa była pierwszą dotyczącą pozwów, złożonych przez pięcioro obywatelek i obywateli Polski. Wspierają ich Kancelaria GESSEL i Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. 

Dziwne organizmy w polskim lesie. 'Wyglądają tak, że można o nich kręcić horrory'Dziwne organizmy w polskim lesie. "Można o nich kręcić horrory"

Przed Sądem Okręgowym w Łomży Małgorzata Górska mówiła m.in. o tym, że coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe - związane ze zmianami klimatu - utrudniają jej prowadzenie działalności gospodarczej. Mieszkanka Podlasia prowadzi gospodarstwo ekoturystyczne nad Biebrzą. W czasie ulewnych deszczy - jak mówiła - przed jej domem nagle powstaje niebezpieczny rwący potok. Podkreślała, że Polska jako państwo odpowiada za zmiany klimatu. 

W sprawie ochrony klimatu zawiodło państwo, ale to ja ponoszę koszty. Boję się podtopień. To realne zagrożenie, które wpływa na bezpieczeństwo mojego domu i funkcjonowanie mojego małego biznesu

- mówiła Górska.

Przebieg rozprawy skomentowała Ilona Jędrasik, szefowa programu Infrastruktura Paliw Kopalnych w Polsce w Client:

Każdy obywatel ma prawo do stabilnego i przewidywalnego klimatu. Jeśli rząd nie przyspieszy i nadal będzie ignorował skutki zmian klimatycznych w Polsce, narazi na niebezpieczeństwo jeszcze więcej Polek i Polaków.

Jędrasik opublikowała zdjęcie prawników przed rozprawą: 

Obywatele chcą działań ws. zmian klimatu 

Pięcioro obywateli i obywatelek Polski, którzy pozwali władze, domagają się od rządu podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu, m.in. osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2043 roku i zredukowania emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60 proc. do 2030 roku.

Po czwartkowej rozprawie sąd zobowiązał strony postępowania do przedstawienia w ciągu 7 dni swoich stanowisk na piśmie, po czym zapowiedziała, że ogłosi wyrok na posiedzeniu niejawnym.

Jak wyjaśnia ClientEarth, podstawą prawną wspólną dla wszystkich spraw jest domniemane naruszenie przez polski rząd szeregu dóbr osobistych zawartych w Kodeksie cywilnym. To m.in. prawo do życia i poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, chronione Europejską Konwencją Praw Człowieka. W procesie zarzuca się również, że Polska naruszyła art. 2 i 8 Konwencji pozostając bezczynną wobec spraw klimatu.

Formalnym pozwanym jest Skarb Państwa, reprezentowany przez: Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Infrastruktury, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Władimir PutinJP Morgan: Gospodarka Rosji bardziej odporna na zachodnie sankcje

Więcej o: