Gdzie wyrzucić zużyte baterie? Są niebezpieczne dla środowiska

Zużyte baterie stanowią niebezpieczeństwo dla przyrody. Jak je segregować, żeby nie wywołać szkód? W jakich miejscach składowane są baterie?

Baterie nadal cieszą się dużą popularnością w elektronice. Jedną z ich wad jest wymienialność, która sprawia, że na koniec użytkowania zostajemy z problemem do usunięcia. Wyrzucenie ich do kosza wraz z pozostałymi odpadami jest największym błędem.

Zobacz wideo Co się dzieje z naszymi śmieciami? Gazeta.pl z wizytą w sortowni BYŚ

Baterie są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska

Baterie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych ze względu na wykorzystywanie do ich produkcji metali ciężkich, takich jak rtęć, ołów, cynk, nikiel, kadm. W kontakcie z glebą substancje te wywołują skażenie, co prowadzi do wielu szkód. Uszkodzenie skóry, mózgu, czy obrzęk płuc to jedynie niektóre ze skutków groźnych dla zdrowia człowieka. Dlatego tak ważne jest segregowanie baterii, co pozwoli na zmniejszenie negatywnego wpływu zarówno na środowisko, jak i nas samych.

Gdzie wyrzucić zużyte baterie? Zasady segregowania odpadów

Miejscami przeznaczonymi do utylizacji elektrośmieci są specjalnie oznaczone pojemniki, które znajdziemy w urzędach miejskich i szkołach. Sklepy z elektroniką często też przyjmują zużyte baterie, które są wysyłane przez nich do utylizacji. Miejscem, do którego możemy się udać, by wyrzucić baterie, są też punkty selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu odpady te mogą zostać poddane recyklingowi, co pozwala przetopić poszczególne metale, w celu ponownego ich wykorzystania w przemyśle.

Wyczerpane baterie wciąż nadają się do użycia

Niski pobór energii poszczególnych urządzeń pozwala baterii, która pozornie nie działa, zasilić to urządzenie. Z tego powodu powinno się wyrzucać tylko całkowicie zużyte baterie. Jest to również sposób na oszczędność. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie z urządzeń, które posiadają możliwość ich ładowania.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl.

Więcej o: