Ważna informacja dla branży hotelarskiej. Kończy się czas na składanie wniosków o pomoc z Tarczy 5.0

Do 30 listopada można wnioskować o zwolnienie ze składek w Tarczy 5.0. To jednak nie wszystko. Dokumenty rozliczeniowe za lipiec, sierpień i wrzesień muszą zostać przekazane do ZUS najpóźniej do poniedziałku 2 listopada.

Wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada. Kolejnym jest złożenie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowane miesiące najpóźniej do 31 października br. Mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Czyli ze względu na to, że ostatni dzień października przypada na dzień wolny od pracy, dokumenty rozliczeniowe za lipiec, sierpień i wrzesień muszą zostać przekazane do ZUS najpóźniej 2 listopada br. Jest to termin ostateczny na ich złożenie aby skorzystać z tej formy pomocy - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by otrzymać świadczenie?

Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące - lipiec, sierpień oraz wrzesień. Prawo do tej formy wsparcia przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.

Zobacz wideo Jak koronawirus wpłynie na gospodarkę Polski? Marcin Petrykowski z S&P o perspektywach w dobie pandemii i nie tylko [OKO NA ŚWIAT]

"Jest jednak kilka warunków, które muszą zostać spełnione. To m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z przeważającej działalności prowadzonej we wskazanym miesiącu roku 2020 w porównaniu z przychodami z tej działalności z tego samego miesiąca 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.)" - czytamy w komunikacie.

Firmy mogą wnioskować o świadczenie postojowe

W ramach Tarczy 5.0 prowadzący firmy mogą wnioskować również o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania pieniędzy (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze świadczenia postojowego muszą mieć przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność gospodarczą, którzy wcześniej otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, i konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy o prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, które uzyskały przychód z przeważającej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Więcej o: